29 czerwca 2021

 

Bydgoszcz dnia 29 czerwca 2021.

Komunikat ZK OZZL do mediów

w sprawie „wotum nieufności” dla ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

 

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. przyjął (w formie uchwały) stanowisko wyrażające negatywną ocenę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Treść stanowiska przedstawiamy poniżej.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

Uchwała nr 07/06/2021

Uchwalona na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 roku

Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

w Bydgoszczy

w sprawie wotum nieufności” OZZL wobec ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wniosku OZZL do Premiera RP o odwołanie go z zajmowanego stanowiska ministra

 1. Zarząd Krajowy OZZL wyraża „wotum nieufności” OZZL wobec ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i postanawia wystąpić do Premiera RP o odwołanie go z zajmowanego stanowiska.
 2. ZK OZZL zwróci się do innych organizacji związkowych i samorządowych zawodów medycznych o wystąpienie z podobnym wnioskiem o odwołanie obecnego ministra zdrowia.
 3. Głównym powodem wniosku o odwołanie ministra zdrowia jest jego postawa i zachowanie prezentowane podczas prowadzenia rozmów i konsultacji dotyczących rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Postawa ta i konkretne działania oznaczały: brak poszanowania dla lekarzy, dla organizacji reprezentujących lekarzy, lekceważenie ich stanowiska w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy oraz dezinformacja, prezentowana w mediach i w parlamencie dotycząca wynagrodzeń lekarskich i procesu konsultacji rządowego projektu w/w ustawy.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 5.  Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie