28 stycznia 2014

 

Bydgoszcz dnia 28 stycznia 2014r.

Komunikat dla mediów

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że zwrócił się w dniu dzisiejszym z pismami do Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Prokuratora Generalnego RP o to aby wystąpili Oni z wnioskiem do Szefa CBA o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do zapobieżenia i wykrycia – ewentualnie już popełnionych – przestępstw przy wycenie i sprzedaży udziałów we wszystkich spółkach samorządowych prowadzących szpitalną działalność leczniczą w Polsce czyli o objęcie stałym nadzorem CBA wszystkich w/w transakcji w naszym kraju.

Wniosek ten wynika z faktu, że wiele samorządów terytorialnych, przygniecionych obowiązkiem stałego dofinansowania swoich szpitali, w skrajnie niekorzystnych warunkach narzuconych przez NFZ, decyduje się na przekazanie zarządzania szpitalem w ręce prywatnych spółek.  Odbywa się to najczęściej w przypadku szpitali znacznie zadłużonych, co stwarza okazję do wielu nadużyć. Majątek szpitala traktowany jest bowiem jak nic nie warta „masa upadłościowa”, a udziały w spółkach zarządzających sprzedawane są za „grosze”. Takim przykładem wydaje się być np. szpital w Mysłowicach albo w Tychach (oba przypadki opisywane były w mediach).  Sprawa dotyczy – co prawda – spółek zarządzających szpitalami, ale wiadomo jest skądinąd, że spółki takie po kilku latach działalności – wskutek różnych operacji finansowych stają się –nieoczekiwanie – właścicielami całych przedsiębiorstw wraz z ich majątkiem. Podobny proces – na wielka skalę – miał miejsce w Polsce w początkach lat 90– tych ub. wieku i w wielu miejscach oznaczał – de facto – uwłaszczenie majątkiem publicznym wybranych osób. Źle by się stało, gdyby ten proceder został powtórzony w przypadku publicznych szpitali. Stąd wniosek OZZL o objęcie nadzorem CBA wszystkich tego rodzaju transakcji w Polsce.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Treść listów:

do Premiera  – tutaj

do Prokuratora Generalnego – tutaj