2 września 2013

 

Bydgoszcz dnia 2 września 2013r

Komunikat dla prasy

w sprawie udziału OZZL w dniach protestu

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że Związek weźmie udział w dniach protestu 11-14 września 2013 r, organizowanych przez trzy centrale związkowe: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum ZZ.  OZZL nie należy do żadnej z tych centrali, ale został zaproszony do udziału w proteście przez organizatorów i zaproszenie to przyjął.

Przedstawiciele OZZL wezmą udział – przede wszystkim – w manifestacji przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w dniu 11 września (tzw. dzień branżowy protestu) oraz w debacie na temat służby zdrowia w dniu 12 września br.

Jakkolwiek wizja ostatecznego kształtu systemu opieki zdrowotnej, proponowana przez OZZL różni się od proponowanej przez wiele innych związków zawodowych, to jednak łączy nas jednakowa – krytyczna ocena działań ( i zaniechań) obecnego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej. Dotyczy to szczególnie dramatycznie niskich nakładów publicznych na lecznictwo w stosunku do deklarowanego przez rząd „koszyka świadczeń gwarantowanych”, co jest przyczyną:

– administracyjnej reglamentacji świadczeń (nawet tych ratujących życie, jak leczenie przeciwnowotworowe),

-kolejek do leczenia,

– zadłużania się szpitali,

– zbyt niskiej wyceny świadczeń przez NFZ (poniżej niezbędnych przeciętnych kosztów),

– selekcji chorych zgodnie z opłacalnością ich leczenia,

– nadmiernej redukcji personelu medycznego i

– wyzysku ekonomicznego pracowników służby zdrowia.

OZZL krytykuje również przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego bez zmiany sposobu i wielkości finansowania świadczeń szpitalnych.

Także wiele innych (ogólnozwiązkowych) haseł  „dni protestu” znajduje poparcie OZZL, jak: – sprzeciw wobec wprowadzenia tzw. elastycznego czasu pracy (co pozwala na zmuszanie pracowników do niewolniczej pracy przez wiele miesięcy bez przerwy), wydłużenie wieku emerytalnego bez podjęcia jakichkolwiek innych prób rozwiązania problemu, KOMPLETNY BRAK DIALOGU SPOŁECZNEGO między rządem, a związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi (także przedsiębiorców !).

W ocenie OZZL żądania związkowe powinny być uzupełnione o zdecydowane domaganie się zmiany ordynacji wyborczej do sejmu z tzw. proporcjonalnej (partyjnej) na tzw. większościową, opartą o jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW. Tylko taka zmiana pozwoli na wymianę ludzi, którzy od 20 lat rządzą Polską (zastępując się -od czasu do czasu – na „stołkach”) a przede wszystkim  na zmianę mechanizmów wyłaniania elity rządzącej. Zamiast ludzi uległych partyjnym szefom i słuchających ich rozkazów, Polska potrzebuje ludzi niezależnie myślących, zabiegających o dobro Ojczyzny i słuchających swoich wyborów – obywateli.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu   

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie