24 kwietnia 2015

 

Bydgoszcz dnia 24 kwietnia 2015r.
 
 
KOMUNIKAT ZK OZZL 
 
Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku przyjął stanowisko dotyczące dyżurów medycznych, pełnionych przez lekarzy, zwłaszcza w kontekście głośnej i niezwykle kontrowersyjnej Uchwały SN w składzie 7 sędziów z dnia 06 listopada 2014 r. 
 
Treść stanowiska – poniżej: 
 
 
Stanowisko nr 01/04/2015 z dnia 17 kwietnia 2015r
w sprawie konieczności objęcia lekarzy powszechnie obowiązującymi przepisami o czasie pracy i czasie odpoczynku pracowników
 
Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 06 listopada 2014 roku, uznająca, iż godziny dyżuru medycznego mogą „dopełniać” normalne godziny pracy, których lekarz nie był w stanie wypracować w związku z przepisami dyrektywy UE o czasie pracy (i czasie odpoczynku), ZMIENIA – de facto – rzeczywistą definicję dyżuru medycznego i podważa sens jego istnienia. Powoduje również, iż wynagrodzenie za tę samą pracę wykonywaną przez lekarza w czasie dyżuru jest zróżnicowane w zależności od sposobu potraktowania dyżuru przez pracodawcę (czy zaliczył on część dyżuru do „normalnych” godzin pracy czy nie).   
 
Wobec powyższego ZK OZZL postanowił:
 
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie, iż przepisy o dyżurze medycznym (art. 95 ustawy o działalności leczniczej) rozumiane w sposób, jaki przedstawił Sąd Najwyższy w w/w uchwale, są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości (art.32 Konstytucji RP0,
 
2. Wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wykreślenie przepisów o dyżurze medycznym i o objęcie lekarzy powszechnie obowiązującymi przepisami o czasie pracy, z pracą nie przekraczającą, w szczególnych przypadkach, 12 godzin w ciągu doby. Rozwiązanie takie uprości zasady rozliczania czasu pracy lekarzy i będzie miało istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa chorych. Chorzy mają bowiem prawo do wypoczętego lekarza ! 
 
Zarząd Krajowy OZZL 
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie