17 września 2017

 

Bydgoszcz dnia 18 września 2017r.

Komunikat do mediów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu dzisiejszym zwrócił się z pismem do Premier Beaty Szydło z wnioskiem o to, aby Rząd RP przedstawił bezzwłocznie projekt ustawy, która ograniczy czas pracy lekarzy w Polsce zgodnie z unijną dyrektywą o czasie pracy, to jest do 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami, , bez względu na ilość miejsc pracy i formę zatrudnienia (co oznacza, że ograniczenie powinno obejmować także lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej i lekarzy na kilku etatach).

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami całej serii przypadków śmierci lekarzy podczas pełnienia przez nich dyżurów medycznych. Nie ma wątpliwości, że przyczyną tych tragedii było przepracowanie. Lekarze w Polsce pracują bowiem zdecydowanie za dużo i – w większości przypadków – są do tego zmuszani przez swoich pracodawców. Narzędziem tego przymusu jest zatrudnianie lekarzy na dyżury na podstawie umów cywilno-prawnych zamiast na umowy o pracę. Omija się przez to przepisy o czasie pracy. Dla rządzących jest to korzystne, bo ukrywa się w ten sposób wielki niedobór lekarzy i pozwala na niepodejmowanie koniecznych ale kosztownych rozwiązań. Wygląda na to, że rządzący wolą aby lekarze umierali z przepracowania byleby tylko nie musieli podejmować trudnych działań.  

Przepracowani lekarze stanowią jednak zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla swoich pacjentów. Dlatego postulowane przez nas ograniczenia powinny zostać wprowadzone przede wszystkim ze względu na dobro pacjenta, które – zgodnie z deklaracjami Pani Premier – ma być priorytetem obecnego Rządu.

OZZL zwracał się z powyższym postulatem również do poprzedniego Rządu, otrzymując odmowę z uzasadnieniem, że nie jest możliwe ograniczenie czasu pracy dla lekarzy „kontraktowców” z powodu konieczności poszanowania zasady swobody gospodarczej tych lekarzy. Obecny Rząd zapowiada jednak ograniczenie lub wyeliminowania zasad rynkowych z publicznej ochrony zdrowia.  Zaledwie parę dni temu Minister Zdrowia stwierdził na Forum Ekonomicznym w Krynicy, że : „…  jest za dużo wolnego rynku w służbie zdrowia, to moja i rządu opinia; nie pomaga to pacjentom oraz systemowi służby zdrowia”. Związek oczekuje zatem, że jego postulat będzie – tym razem – przyjęty bez zastrzeżeń i jak najszybciej. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie