6 maja 2010

 

POdczas posiedzenia ZK OZZL w dniu 23 kwietnia 2010 roku została podjęta uchwała o utworzeniu stałego funduszu pomocy dla lekarzy, którzy w sposób grupowy zwolnili się z pracy w proteście przeciwko niskim płacom lub złym warunkom pracy. Przyjęto również regulamin korzystania z funduszu. Treść uchwały i regulaminu poniżej: 

 

Uchwała nr 1

ZK OZZL z dnia 23 kwietnia 2010r.

 

W sprawie utworzenia Funduszu Pomocy dla lekarzy, którzy w sposób zorganizowany i grupowy zwolnili się z pracy w proteście przeciwko niskim płacom lub złym warunkom pracy.

 

 1. ZK OZZL tworzy fundusz pomocy dla lekarzy, którzy w sposób zorganizowany i grupowy zwolnili się z pracy w proteście przeciwko niskim płacom lub złym warunkom pracy.
 2. Fundusz powstaje przez zarezerwowanie kwoty 250 tysięcy złotych na koncie ZK OZZL.
 3. W następnych latach kwota zostanie określona przez Zarząd Krajowy.  
 4. Wypłaty z Funduszu dokonywane są na zasadach i warunkach określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Załącznik:

Regulamin korzystania z Funduszu

 1. O wypłacie pomocy z Funduszu i wielkości kwoty przeznaczonej dla pojedynczego lekarza oraz o długości wypłacania tej kwoty ( jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące) decyduje ZK OZZL lub upoważnione przez Zarząd osoby, biorąc pod uwagę  rzeczywiste potrzeby lekarzy występujących o pomoc oraz możliwości Funduszu i spełnienie warunków wymienionych w pkt 2.
 2. Pomoc materialna z Funduszu może być udzielona, jeżeli spełnione są następujące warunki:
 • akcja grupowego zwalniania się jest prowadzona lub koordynowana przez organizację terenową OZZL w danym zakładzie lub odpowiedni Zarząd Regionu OZZL,
 •  lekarze zgłosili do Zarządu Krajowego OZZL fakt zorganizowanego, grupowego zwolnienia się  z pracy –nie później niż jeden tydzień po złożeniu wypowiedzeń,  
 •  odbyło się spotkanie przedstawicieli ZK OZZL z lekarzami danego zakładu (w ilości większej niż 50% zwalniających się, np. podczas ogólnego zebrania lekarzy), a to  w celu przedstawienia stanowiska OZZL w sprawie określonego konfliktu i dotychczasowych doświadczeń Związku w rozwiązywaniu podobnych konfliktów,
 •  w przypadku, gdy ZK OZZL zalecił lekarzom zwalniającym się z pracy podjęcie określonych kroków, kroki te zostały przez tych lekarzy podjęte,
 • lekarz, który chce uzyskać pomoc zwrócił się z indywidualnym wnioskiem do ZK OZZL, potwierdzonym przez organizację terenową lub zarząd regionu OZZL,
 • osoba występująca o pomoc zobowiązała się, że  w wypadku gdy uzyska wypłatę zaległego wynagrodzenie ze swojego zakładu pracy – w ciągu miesiąca od tego faktu zwróci otrzymaną pomoc do ZK OZZL.
 • osoba występująca o pomoc jest członkiem OZZL ( w wyjątkowych wypadkach ZK OZZL może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy także osobom nie będącym członkom OZZL)

 

 

Przypominamy, że podobny fundusz ( z kwotą 1 mln złotych rocznie) powinna utworzyć Naczelna Rada Lekarska, bo jest do tego zobowiązana uchwałą ostatniego Krajowego Zjazdu Lekarzy. Spytajcie się kolegów z NRL dlaczego RAda jeszcze nie wykonała zobowiązania Zjazdu.  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie