26 września 2022

 

Bydgoszcz dnia 26 września 2022r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie niektórych wypowiedzi Prezesa PiS dotyczących publicznej ochrony zdrowia

 

W związku z wypowiedzią Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (w dniu 24 września na spotkaniu z wyborcami), w której dał on do zrozumienia, że na przeszkodzie do poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia stoją „pewne bardzo wpływowe grupy, które chcą traktować służbę zdrowia jak biznes”, ZK OZZL wzywa Prezesa PiS, aby dokładnie określił: jakie „grupy” miał na myśli, kto do nich należy i w jaki sposób blokują one naprawę publicznego lecznictwa w naszym kraju. Bez odpowiedzi na te pytania, będzie można podejrzewać, że zrzucanie odpowiedzialności na te „grupy” jest tylko próbą usprawiedliwienia nieudolności rządzących w naprawianiu publicznego lecznictwa. Trudno też będzie z tymi grupami walczyć, jeśli nie wiadomo o kogo chodzi.

Z drugiej strony, z innych wypowiedzi Prezesa PiS oraz innych osób z partii rządzącej (np. posła Bolesława Piechy) może wynikać, że winę za brak poprawy sytuacji w publicznym lecznictwie ponoszą lekarze, którzy łączą pracę w publicznych szpitalach z pracą w praktyce prywatnej i wykorzystują w ten sposób środki publiczne dla własnych zysków.  

W związku z tym OZZL przypomina, że 27 lipca br ZK OZZL zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o podjęcie dwustronnych rozmów (MZ – lekarze reprezentowani przez OZZL i NRL), które doprowadzą do tego, aby lekarze nie łączyli pracy w publicznej ochronie zdrowia z pracą w praktyce prywatnej. Jak zaznaczyliśmy, OZZL zgadza się w tym zakresie z Prezesem PiS, że lekarze pracujący „na wyłączność” w publicznych szpitalach powinni być za to „bardzo dobrze wynagradzani” (prezes PiS zaproponował 60-80 tys zł/m-c dla najlepszych lekarzy). Mimo upływu 2 miesięcy od w/w listu OZZL do Ministra Zdrowia, nie odpowiedział on w żaden sposób na nasz wniosek. Nie odpowiedział również na pismo przypominające, wysłane 5 września br.

Brak pozytywnej, a nawet – jakiejkolwiek, reakcji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na konstruktywne postulaty OZZL, wychodzące naprzeciw propozycjom Prezesa PiS, mogą sugerować, że owe „wpływowe grupy” blokujące naprawę publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju, ulokowane są w samym Rządzie RP.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu