9 października 2009

komunikat dla mediów

Bydgoszcz dnia 09 października 2009r.

 

 

Komunikat dla mediów

w sprawie doniesienia OZZL do Rzecznika Praw Pacjenta o łamaniu praw pacjenta przez NFZ i Rząd RP

 

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że złożył w dniu dzisiejszym doniesienie do Rzecznika Praw Pacjenta o łamaniu praw pacjenta przez NFZ i Rząd RP.

 

W ocenie OZZL w Polsce  łamane jest na skalę masową najważniejsze prawo chorego, jakim jest prawo do uzyskania właściwego leczenia we właściwym czasie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że leczenie uzyskane zbyt późno nie jest  świadczeniem zdrowotnym odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej”(art.6.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 

Główną przyczyną łamania tego prawa jest limitowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, powodujące, że część chorych nigdy potrzebnej pomocy nie otrzyma, a część będzie cierpieć, czekając na leczenie lub ich stan zdrowia istotnie się pogorszy się. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest Rząd, a w dalszej kolejności Narodowy Fundusz Zdrowia, realizujący w praktyce decyzje rządzących dotyczące ochrony zdrowia. To od Rządu zależy bowiem ilość pieniędzy publicznych przeznaczanych na świadczenia zdrowotne i zakres świadczeń „gwarantowanych”, jakie za te pieniądza trzeba sfinansować. Istniejąca głęboka i stale powiększająca się nierównowaga w tym zakresie powoduje, że Narodowy Fundusz Zdrowia pozwala zakładom opieki zdrowotnej wykonać dużo mniej świadczeń zdrowotnych niż jest to potrzebne i niż zakłady te mogłyby wykonać. W ten sposób dostęp Polaków do „świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej” jest aktywnie ograniczany.    

 

W ostatnim czasie problem ten zaostrzył się jeszcze bardziej. Bezpośrednią tego przyczyną jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął wliczać – inaczej niż w ostatnich kilku latach – świadczenia udzielane w stanach nagłego zagrożenia życia do przyznanego szpitalom limitu rocznego. (Informacja o tym znajduje się w specjalnym Komunikacie dla świadczeniodawców, z dnia 04 września br. opublikowanym m. innymi na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ). Przez to kolejki oczekujących na leczenie planowe wydłużyło się jeszcze bardziej, a wiele szpitali ograniczyło swoją działalność do leczenia stanów nagłych, nie chcąc narażać się na dodatkowe straty. Służba zdrowia niemal przeszła na sposób funkcjonowania typowy dla stanu wojny lub kataklizmu. 

 

W ocenie OZZL reakcja Rzecznika Praw Pacjenta na powyższy wniosek pokaże czy Rzecznik będzie – jak chcieliby tego rządzący – jedynie wentylem bezpieczeństwa dla frustracji chorych i alibi dla rządu nie podejmującego rzeczywistych działań naprawczych w ochronie zdrowia, czy niezależnym i faktycznym rzecznikiem interesów polskich pacjentów.

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Pełna treść doniesienia OZZL do RPP jest tutaj

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie