11 maja 2015

 

Bydgoszcz 11 maja 2015r

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie strajku ostrzegawczego OZZPiP

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera zorganizowanie w dniu jutrzejszym 12 maja (Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek) strajku ostrzegawczego przez OZZPiP dla poparcia postulatów dotyczących warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, zgłoszonych przez związek.

Reakcje Rządu na dramatyczny niedobór pielęgniarek w Polsce świadczą, że jest on oderwany od rzeczywistych problemów z jakimi boryka się polska służba zdrowia i polscy pacjenci.

Propozycje, które rządzący złożyli protestującym pielęgniarkom dowodzą, że nie traktują oni poważnie tej grupy zawodowej i – najprawdopodobniej – nie będą traktować poważnie dopóty, dopóki pielęgniarki nie zbuntują się organizując ogólnopolski strajk lub powszechne zwolnienie się z pracy.

OZZL wzywa rządzących do ustalenia minimalnych płac pielęgniarek i położnych oraz minimalnych norm zatrudnienia w publicznej ochronie zdrowia – na drodze powszechnie obowiązującego aktu prawnego lub układu zbiorowego pracy dla branży: ochrona zdrowia. Alternatywą może być jedynie uwolnienie cen za refundowane świadczenia zdrowotne i zakaz limitowania świadczeń przez NFZ. Trzecie rozwiązanie – obowiązujące obecnie, czyli „wariant niewolniczy” – jest nie do przyjęcia w państwie chcącym uchodzić za „demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej” (art. 2 Konstytucji RP).

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

-media,

– OZZPiP,

-Minister Zdrowia 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie