8 września 2014

 

 

Oświadczenie tutaj w pdf:

 

oraz tekst niżej:

 

Bydgoszcz 08 września 2014r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie poparcia stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraża zdecydowane poparcie dla stanowiska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które negatywnie ocenia ostatnie działania Rządu i Ministerstwa Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. OZZL podziela również opinię Towarzystwa, że  – przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia  – założenia do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zbyt minimalistyczne i dotyczą głównie regulacji wymuszonych przez orzeczenia europejskich instytucji sądowniczych, co – jakkolwiek potrzebne – jest jednak dalece niewystarczające  aby poprawić poziom opieki psychiatrycznej w Polsce.

W ocenie OZZL:  Rząd i Ministerstwo Zdrowia, podejmując działania w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego powinny opierać się na merytorycznym wsparciu osób i środowisk najbardziej kompetentnych w tej dziedzinie, wśród których – co oczywiste – jest przede wszystkim Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. OZZL wyraża nadzieję, że stanowisko PTP zostanie wzięte pod uwagę przez rządzących.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

Minister Zdrowia

Media

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie