7 grudnia 2020

 

Bydgoszcz dnia 7 grudnia 2020r

 

 

KOMUNIKAT DLA MEDIÓW

w sprawie poparcia OZZL dla działań OZZPiP

 

ZK OZZL informuje, że Prezydium ZK OZZL na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. podjęło uchwałę o poparciu OZZL dla działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w postaci wszczynania sporów zbiorowych przez organizacje zakładowe związku.   Jednocześnie Prezydium ZK OZZL wezwało wszystkich lekarzy, zatrudnionych w tych szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, w których OZZPiP będzie przeprowadzał referenda strajkowe do wzięcia udziału w referendum i wyrażenia w nich zgody na strajk OZZPiP.

OZZL zapowiada również, że dalszy brak postępu w negocjowaniu nowej wysokości tzw. współczynnika pracy dla lekarza specjalisty w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowoduje, że OZZL podejmie decyzję o wchodzeniu w spory zbiorowe organizacji zakładowych OZZL. Od maja br Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie przedstawić swojego stanowiska w sprawie wysokości współczynnika pracy dla lekarza specjalisty we w/w ustawie. Współczynnik ten, będący „krotnością” przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły, określa wysokość płacy zasadniczej, gwarantowanej (minimalnej) dla lekarza specjalisty i obecnie wynosi 1,27. Nawet poprzedni minister zdrowia Łukasz Szumowski uznał tę wysokość za zbyt niską, skoro w roku 2018 ustalił pensję zasadniczą dla lekarzy specjalistów w wysokości odpowiadającej 1,6 przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu