23 kwietnia 2015

 

 

Bydgoszcz dnia 23 kwietnia 2015r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie protestu pielęgniarek

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraża poparcie dla postulatów zgłaszanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, zwłaszcza tych, które dotyczą warunków pracy i wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

W  obecnym systemie publicznej opieki zdrowotnej pracownicy służby zdrowia są wyzyskiwani przez państwo, które narzuca szpitalom niekorzystne warunki finansowe i zmusza je do zbilansowania się. Musi się to odbyć  kosztem pracowników medycznych (i pacjentów).

W takiej sytuacji konieczne staje się ustalenie na szczeblu centralnym minimalnych płac i norm zatrudnienia dla wszystkich grup personelu medycznego (na przykład w drodze zawarcia branżowego układu zbiorowego pracy) albo uwolnienie cen za refundowane świadczenia medyczne i zakaz limitowania tych świadczeń przez NFZ.         

OZZL popiera akcje protestacyjne organizowane przez OZZPiP  przeciwko wyzyskowi pielęgniarek i położnych przez państwo.  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

do wiadomości:

– media 

– OZZPiP

– MZ 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie