23 kwietnia 2015

 

 

Bydgoszcz dnia 23 kwietnia 2015r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie protestu pielęgniarek

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraża poparcie dla postulatów zgłaszanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, zwłaszcza tych, które dotyczą warunków pracy i wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

W  obecnym systemie publicznej opieki zdrowotnej pracownicy służby zdrowia są wyzyskiwani przez państwo, które narzuca szpitalom niekorzystne warunki finansowe i zmusza je do zbilansowania się. Musi się to odbyć  kosztem pracowników medycznych (i pacjentów).

W takiej sytuacji konieczne staje się ustalenie na szczeblu centralnym minimalnych płac i norm zatrudnienia dla wszystkich grup personelu medycznego (na przykład w drodze zawarcia branżowego układu zbiorowego pracy) albo uwolnienie cen za refundowane świadczenia medyczne i zakaz limitowania tych świadczeń przez NFZ.         

OZZL popiera akcje protestacyjne organizowane przez OZZPiP  przeciwko wyzyskowi pielęgniarek i położnych przez państwo.  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

do wiadomości:

– media 

– OZZPiP

– MZ 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie