13 stycznia 2011

Bydgoszcz, 12 January, 2011

Lekárský  Odborový Klub
Svaz
Českých Lékařů

Drahobejlova 52,

Praha 9, PSČ: 190 00

e-mail:
lok-scl@lok-scl.cz

predseda@lok-scl.cz

 

Dear Colleagues,

Doctors’ Trade Union of Poland ( Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – OZZL) expresses its support for the „Děkujeme, odcházíme” protest conducted by the Czech doctors. We support the goal of this protest, which is to increase doctors’  remuneration as well as the manner in which it is performed.

Every employee has the right to quit his post, when his work is not adequately compensated. A government cannot force anyone, even doctors, to work. It is not entitled to pursue its goals at the expense of any professional group.

D.T.U.P. officially state that Polish doctors will not step in for the resigning Czech doctors. For the benefit of the patients we encourage the Czech government to initiate a dialogue with LOK-SČL and the Czech doctors.

We believe that doctors from former eastern bloc countries should come up with common goals regarding doctors’ remuneration. D.T.U.P. stands on the position that doctor’s salary should not be lower than triple the average salary in a given country. This figure concerns a single job without overtime. Doctors’ salary in Poland is still far from these standards.

On behalf of the National Board,

Krzysztof Bukiel

Chair

 

Ryszard Kijak

General Secretary

 

 

Po polsku:

Szanowni Koledzy,

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera lekarzy czeskich prowadzących akcję „Děkujeme, odcházíme“. Popieramy cele tej akcji – wzrost wynagrodzeń lekarskich oraz sposób jej przeprowadzenia.

Każdy pracownik ma prawo zrezygnować z pracy, gdy nie jest ona odpowiednio wynagradzana. Żaden pracownik, również lekarz, nie może być traktowany jak niewolnik państwa, które chce realizować swoje cele kosztem niektórych grup zawodowych.

OZZL deklaruje, że lekarze Polscy nie zastąpią lekarzy czeskich. Dla dobra czeskich pacjentów wzywamy rząd czeski do rozmów z LOK-SČL  i lekarzami czeskimi.

 

Naszym zdaniem lekarze z państw postkomunistycznych powinni opracować wspólne cele dotyczące płac lekarskich. OZZL uznaje, że płaca lekarza specjalisty nie powinna być niższa niż 3 x przeciętna płaca w gospodarce danego kraju – za jeden etat bez dyżurów. W Polsce jeszcze daleko do tego celu.  

 

Za Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący

Ryszard Kijak – sekretarz generalny