2 marca 2022

 Slajd9

POMOC DLA UKRAINY

Prosimy o wpłaty na specjalnie utworzone konto w ING Bank Śląski S.A.:
45 1050 1399 1000 0090 8001 7081

Pracujemy w trybie 24hr i bez wynagrodzenia, twoje pieniądze w formie zakupionych produktów niezwłocznie trafią albo bezpośrednio do potrzebujących (np. uchodźców wojennych, których przyjęli do swoich domów lekarze)  albo do profesjonalnej organizacji pozarządowej opartej w 100% o woluntariat. Udzielamy pomocy humanitarnej również na terenie Ukrainy.

 

 

Zarząd Regionu Śląskiego OZZL – w związku z barbarzyńska agresją Rosji i Białorusi na wolne i demokratyczne państwo Ukraińskie – podejmuje następujące działania:

1. Zwraca się do wszystkich członków OZZL z apelem o udzielanie w maksymalnym wymiarze stałej i nieustającej pomocy wszystkich uchodźcom wojennym z Ukrainy i nie tylko w zakresie medycznym i psychologicznym ale również w każdym innym dostępnym zakresie.

2. Tworzy przy Zarządzie Regionu Śląskiego OZZL strukturę o nazwie OZZL POMOC DLA UKRAINY/HELP FOR UKRAINE.

3. Zleca Przewodniczącemu Zarządu Regionu Śląskiego OZZL zorganizowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącej pracy w/w struktury.

4. Uruchamia konto bankowe w ING Bank Śląski o numerze:  45 1050 1399 1000 0090 8001 7081 z przeznaczeniem dla OZZL POMOC DLA UKRAINY/HELP FOR UKRAINE.

5. Zwraca się do wszystkich członków OZZL o wpłaty na w/w rachunek bankowy

6. Środki finansowe zgromadzone na w/w rachunku bankowym mogą być przeznaczone wyłącznie na:

– pomoc humanitarną dla uchodźców wojennych

– pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy

2022 03 02 Uchwała 03 2022 w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie