18 października 2013

 

Bydgoszcz dnia 18 października 2013r.

Komunikat dla mediów

– w sprawie „przeglądu resortów”  –

Zarząd Krajowy OZZL  informuje, że wysłał w dniu dzisiejszym list do Premiera RP zawierający wykaz dokonań ministerstwa zdrowia w ostatnich 2 latach. List ten ma związek z zapowiadanym przez Prezesa Rady Ministrów przeglądem resortów i ma ułatwić Premierowi dokonanie tego przeglądu w odniesieniu do resortu zdrowia.

ZK OZZL wskazał na następujące efekty działania Ministerstwa Zdrowia w ostatnich dwóch latach:

Znaczny wzrost udziału pacjentów w pokrywaniu kosztów leków, co spowodowane jest niektórymi przepisami wprowadzonej w roku 2012 ustawy o refundacji leków oraz rozporządzeniem MZ w sprawie recept lekarskich.  

Obniżenie jakości świadczeń udzielanych przez szpitale będące następstwem drastycznych oszczędności wynikających z desperackich prób zbilansowania szpitali w celu uniknięcia przekształcenia w spółki handlowe, co przewiduje ustawa o działalności leczniczej.

Postępujące zadłużanie się szpitali będące skutkiem stale zwiększającej się nierównowagi między ilością pieniędzy publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia, a zakresem świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Coraz bardziej utrudniony dostęp chorych do leczenia – wskutek administracyjnego limitowania świadczeń refundowanych i tworzenia kolejnych biurokratycznych przeszkód.    

Ciągła walka ministerstwa zdrowia ze środowiskami medycznymi i lekceważenie ich stanowisk dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia, przez co marnuje się doświadczenie i energię wielu ludzi i oddala perspektywę naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. 

Swoistym podsumowaniem dokonań resortu zdrowia jest propozycja wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – suplementarnych, czyli ubezpieczeń  „od niewydolności” publicznej służby zdrowia i „od kolejek”. Oznacza to, iż ministerstwo zdrowia uznaje, iż utrudniony dostęp do leczenia jest już  „normalną” i trwałą cechą systemu publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju.  

OZZL wyraża nadzieję, że przekazane w liście informacje pomogą panu Premierowi podjąć właściwą decyzję co do dalszego funkcjonowania ministra zdrowia i kierowanego przez niego resortu.

Treść listu do Premiera jest dostępna na stronie internetowej OZZL: www.ozzl.org.pl  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

 

 

Treść listu ZK OZZL do Prezesa Rady MInistrów :

Bydgoszcz dnia 18 października 2013r.

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

W związku z zapowiadanym przez Pana przeglądem resortów i rozliczeniem poszczególnych ministrów z ich pracy, Zarząd Krajowy OZZL – chcąc ułatwić Panu zadanie w odniesieniu do resortu zdrowia – przedstawia rezultaty działania tego resortu w ostatnich dwóch latach:

Wzrósł znacznie udział pacjentów w pokrywaniu kosztów leków z własnej kieszeni. Przyczyną tego są niektóre przepisy wprowadzonej w roku 2012 ustawy o refundacji leków oraz rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich. Dziwaczna zasada, że ten sam lek, w tej samej chorobie jest różnie refundowany w zależności od tego, jaka firma go wyprodukowała, skutkuje tym, że wielu chorych płaci za lek pełną cenę, chociaż jest on na liście leków refundowanych. Przyczyniło się do tego także kuriozalne (w skali światowej) zobowiązanie lekarzy do określania stopnia refundacji leku na recepcie i karanie ich za pomyłki w tym zakresie oraz praktyczne wyeliminowanie możliwości wypisywania leków wg nazw międzynarodowych, co uniemożliwia aptekarzom wydanie pacjentowi najtańszego odpowiednika przepisanego leku.  

Postępuje nadal zadłużanie się szpitali. Nie wyeliminowała go ustawa o działalności leczniczej, która przewiduje stopniowe przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Skutkiem ustawy jest jedynie rozwinięcie „inżynierii finansowej”, ułatwiającej ukrycie tego zadłużenia oraz pogorszenie jakości świadczeń udzielanych przez szpitale. Starają się one bowiem zbilansować za wszelką cenę, wprowadzając rozwiązania niebezpieczne dla chorych, jak: zmniejszenie ilości lekarzy i pielęgniarek oraz innego personelu medycznego poniżej niezbędnego minimum, ograniczenie dostępności leków i badań, „selekcja” chorych wg kryterium opłacalności itp. 

– Szpitale zadłużają się jak dotychczas, bo nie została usunięta podstawowa tego przyczyna czyli głęboka nierównowaga między ilością pieniędzy publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia, a zakresem świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Coraz bardziej utrudniony jest dostęp chorych do leczenia – wskutek administracyjnego limitowania świadczeń refundowanych i tworzenia kolejnych biurokratycznych przeszkód.   

Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsekwentną politykę konfrontacji ze środowiskami medycznymi i lekceważenia ich stanowisk w sprawach dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia. Marnuje się w ten sposób doświadczenie i energię wielu ludzi i oddala perspektywę naprawy publicznej ochrony zdrowia.  

 – Swoistym podsumowaniem dokonań resortu zdrowia jest propozycja wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – suplementarnych, czyli ubezpieczeń  „od niewydolności” publicznej służby zdrowia i „od kolejek”. Ministerstwo chce aby ubezpieczenia takie stały się trwałym elementem systemu i objęły większość obywateli.  Najwyraźniej uznało, iż  utrudniony dostęp do leczenia jest już  „normalną” cechą systemu publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju.  

Wierzymy, że powyższe informacje pomogą panu Premierowi podjąć właściwą decyzję co do dalszego funkcjonowania ministra zdrowia i kierowanego przez niego resortu.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie