16 lipca 2021

Bydgoszcz dnia 16 lipca 2021

Komunikat ZK OZZL do mediów

w sprawie pozytywnej odpowiedzi OZZL na zaproszenie Pana Prezydenta do rozmowy

 

Opierając się na deklaracji, jaką parę dni temu złożyła publicznie pani Bogna Janke – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pełniąca merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji, (stwierdziła ona: Pałac prezydencki jest otwarty na spotkania” oraz „Pan Prezydent zaproponował mi abym w jego imieniu zaprosiła państwa do rozmowy” – wypowiedź dostępna na tt kancelarii Prezydenta RP) – Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie i wystąpił do Pani Minister o ustalenie terminu spotkania przedstawicieli OZZL z Prezydentem RP.

Chcielibyśmy przedstawić Panu Prezydentowi nasze stanowisko dotyczące sytuacji w publicznej ochronie zdrowia. Jest ona bowiem bardzo niepokojąca i – co ważniejsze – nie widać perspektyw na poprawę tego stanu rzeczy, wręcz przeciwnie, działania ministra zdrowia i rządu RP zapowiadają – w ocenie OZZL – dalsze pogorszenie w tym zakresie. Przesądzi o tym – z jednej strony – nasilający się deficyt lekarzy i innych medyków w publicznej ochronie zdrowia spowodowany złymi warunkami pracy i płacy (uchwalona niedawno ustawa o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych – utrwala ten stan), z drugiej – zapowiedzi dalszej etatyzacji i centralizacji funkcjonowania lecznictwa publicznego w tym zwłaszcza szpitalnictwa.  

O terminie spotkania poinformujemy odrębnie (bo nie wyobrażamy sobie, żeby to – publicznie wyrażone – zaproszenie zostało jednak odwołane w odniesieniu do OZZL).

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie