22 września 2016

Bydgoszcz 22 września 2016 r.

Komunikat do mediów

W sprawie zaproszenie wystosowanego przez Ministra Zdrowia do PZM 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy informuje, że otrzymał (podobnie jak wszystkie inne związki zawodowe PZM) zaproszenie Ministra Zdrowia na spotkanie „poświęcone sprawom pracowników służby zdrowia” na piątek 23 września.

OZZL  wysłał do Ministerstwa odpowiedź, w której zaznaczył, że jest otwarty na konstruktywny dialog z rządem. Zaproponował jednak, podobnie jak pozostałe związki,  inny termin spotkania np. w dniu 24 września po godzinie 16.00, kiedy to w Warszawie będą przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych i będziemy mogli wspólnie spotkać się z Panem Ministrem.

Jednocześnie OZZL przypominał, że PZM od pół roku zabiega o spotkanie z Panią Premier, bo zasadniczym postulatem Porozumienia Zawodów Medycznych jest poprawa warunków funkcjonowania całej publicznej służby zdrowia, co będzie niemożliwe – jak słusznie zauważa przy każdej okazji minister Radziwiłł – bez istotnego i bezzwłocznego wzrostu nakładów na lecznictwo. Decyzję o tym wzroście, co oczywiste, może podjąć nie sam minister zdrowia, ale cały rząd.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu