21 sierpnia 2020

 

ZK OZZL w dniu dzisiejszym wysłał pismo do nowego Ministra Zdrowia z gratulacjami. Treść pisma poniżej. 

 

 

Bydgoszcz dnia 21.08.2020

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Składamy Panu serdeczne gratulacje w związku z powołaniem Pana na stanowisko Ministra Zdrowia RP. Wyrażamy nadzieję na dialog Ministerstwa Zdrowia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, zwłaszcza w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy. W szczególności liczymy na podjęcie rozmów, zapowiadanych jeszcze przez Pana Poprzednika, dotyczących zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wskaźnik płacy lekarza specjalisty przewidziany w tej ustawie jest karygodnie niski i musi być zmieniony. Jesteśmy przekonani, że Pan – lepiej niż ktokolwiek inny – zdaje sobie sprawę z konieczności dobrego wynagradzania dobrych specjalistów i z tego, że pracownicy, zwłaszcza w zakładach usługowych, jakimi są placówki ochrony zdrowia, są największym „skarbem” firmy. W ostatnim czasie, przy okazji uchwalenia przez Sejm ustawy podwyższającej płace m. innymi ministrów, padało wiele głosów wskazujących, że zbyt niskie wynagradzanie pracowników w instytucjach publicznych (na czele z ministerstwami) powoduje odpływ najlepszych profesjonalistów do innych dziedzin i do prywatnych firm. Dotyczy to również publicznej ochrony zdrowia. OZZL popierał podwyższenie uposażeń dla -określonych w ustawie – polityków i najwyższych urzędników państwowych i będziemy zawiedzeni, gdy ustawa te nie zostanie ostatecznie przyjęta. W naszej ocenie będzie to „psucie państwa”. Nie może ono jednak być pretekstem do zaniechania poprawy poziomu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia.

Przypominamy i podtrzymujemy nasz postulat, aby wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty w publicznej ochronie zdrowia wynosiło minimum kwotę równą trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jednocześnie wyrażamy gotowość do rozmów na temat innych warunków pracy, które spowodują zwiększenie efektywności pracy lekarzy, większe ich związanie z podstawowym miejscem pracy w publicznej ochronie zdrowia itp.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy deklaruje również wolę współpracy z Ministerstwem Zdrowia w innych działaniach, które poprawią funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia, przyczynią się do lepszej dostępności refundowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz w innych dziedzinach np. w sprawie zmian dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej za tzw. błędy medyczne.

Życzymy Panu Ministrowi powodzenia w trudnej misji.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie