18 czerwca 2021

 

Bydgoszcz dnia 18 czerwca 2021r

Oświadczenie ZK OZZL

 

w sprawie głosowania w Parlamencie ustawy zmieniającej ustawę o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy składa podziękowanie tym wszystkim parlamentarzystom, którzy zgłosili, głosowali za przyjęciem albo – przynajmniej – nie sprzeciwiali się poprawkom do rządowego projektu ustawy nowelizującej ustawę o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych, które podwyższały – w stosunku do propozycji rządowej – wskaźniki płac dla pracowników ochrony zdrowia.

W pierwszym rzędzie dziękujemy Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia za zgłoszenie poprawki, która była zgodna z propozycją uzgodnioną przez najbardziej reprezentatywne związki zawodowe poszczególnych zawodów medycznych i ich samorządy zawodowe. Była to propozycja kompromisowa, niezwykle wyważona i przewidująca wzrost płac dla wszystkich pracowników – zarówno medycznych, jak i niemedycznych – zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dziękujemy Senackiej Komisji Zdrowia i Senatowi RP za przegłosowanie tej poprawki. Doceniamy postawę tych senatorów z koalicji rządzącej, którzy nie sprzeciwili się poprawce, stawiając dobro publicznej ochrony zdrowia ponad dyscyplinę partyjną.

Dziękujemy również posłom, którzy głosowali przeciw odrzuceniu poprawek Senatu albo nie sprzeciwili się tym poprawkom wstrzymując się od głosu. Doceniamy zwłaszcza postawę dwóch posłanek z koalicji rządzącej.

Dziękujemy posłankom i posłom opozycji, którzy głosowali przeciw odrzuceniu poprawek Senatu. Posłom Koła Poselskiego Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia dziękujemy, że – mimo podpisanego porozumienia z partią rządzącą – poparli podwyżki płac minimalnych dla pracowników podmiotów leczniczych, sprzeciwiając się odrzuceniu poprawek Senatu.

Poprawa wynagrodzeń pracowników publicznej ochrony zdrowia, które od lat są karygodne, jest działaniem nie tylko w interesie tych pracowników, ale również w interesie polskich pacjentów. Ogromna większość z nich korzysta bowiem z publicznego lecznictwa, szczególnie w przypadku poważnych schorzeń, których leczenie jest skomplikowane i kosztowne. Wszystko zatem co uderza w funkcjonowanie publicznego lecznictwa uderza – pośrednio – w bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Takie znacznie ma też odrzucenie przez Sejm RP głosami (prawie wszystkich) posłów koalicji rządzącej, jednego (spośród jedenastu) posła Konfederacji i dwóch posłów niezależnych senackich poprawek do rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o pensjach minimalnych w podmiotach leczniczych. Efektem tego będzie pozostawienie niesprawiedliwie niskich płac w publicznej ochronie zdrowia, które były i nadal będą powodem odpływu specjalistów medycznych do sektora prywatnego lub ich emigracji zarobkowej do innych krajów. Deficyt kadr medycznych jeszcze bardziej nasili się, co – jeszcze bardziej – utrudni dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych i będzie kosztować utratę zdrowia lub życia przez kolejne tysiące Polek i Polaków. Jest niepojęte, że rząd zdecydował się na takie rozwiązanie w sytuacji, gdy już z powodu stanu epidemii i związanego z nią „zamrożenia” publicznej ochrony zdrowia straciło życie (chociaż mogłoby żyć przy sprawnie działającym lecznictwie) dziesiątki tysięcy Polaków.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy      

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie