28 marca 2013

Bydgoszcz dnia 28 marca 2013r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie wyceny procedur pediatrycznych przez NFZ

 

W związku z doniesieniami prasowymi, iż prezes NFZ pani Agnieszka Pachciarz poinformowała, że NFZ przeprowadza już ostatni etap prac nad wyceną procedur pediatrycznych” Zarząd Krajowy OZZL zwraca uwagę, że informacja dotycząca wyceny procedur medycznych, finansowanych przez NFZ czyli ze środków publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Jest zatem oczywiste, że NFZ powinien – na wniosek zainteresowanych podmiotów – przekazać odpowiedzi na następujące pytania:

– Jaką metodologię wyceny procedur pediatrycznych zastosował Fundusz?

– Jakie elementy kosztów procedur zostały wzięte pod uwagę i w jakiej wysokości je wyceniono?

– Jakie było uzasadnienie dla przyjęcia takich właśnie elementów kosztów i takiej wysokości ich wyceny?

– W jaki sposób i w jakiej wysokości została wyceniona praca lekarza będąca elementem procedur pediatrycznych,

-Jaką (jakiej wysokości) podstawę wyceny pracy lekarza zastosował NFZ – w przeliczeniu na miesięczną płacę zasadniczą za jeden etat lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, czy podstawa ta była większa, mniejsza czy taka sama jak przy wycenie procedury hemodializoterapii dokonanej przez NFZ ? (wówczas NFZ przyjął za podstawę wyceny pracy lekarza – płacę zasadniczą w wysokości 9 500 zło brutto za jeden etat +dodatki wynikające z przepisów prawa pracy)

 

Odpowiedzi na wszystkie w/w pytania powinny być jawne i podane do publicznej wiadomości aby obywatele sami mogli osądzić czy NFZ wydaje ich pieniądze w sposób racjonalny, czy przy wycenie świadczeń Fundusz uwzględnia wszystkie konieczne elementy kosztów i jak wyceniona jest praca lekarzy

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z prośbą o przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania. Jednocześnie OZZL zgłosił wniosek, aby w pracach nad wyceną procedur pediatrycznych – w części dotyczącej wyceny pracy lekarzy – wzięli udział przedstawiciele OZZL jako jedynego związku zawodowego w Polsce, uznanego sądownie za reprezentatywny dla zawodu lekarza. Bo jeżeli nie oni, to kto?

ZK OZZL zwrócił się również do pani prof. Alicji Chybickiej – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz pani prof. Anny Dobrzańskiej konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii z wnioskiem o współpracę z OZZL w części dotyczącej wyceny pracy lekarza w ramach wyceny procedur pediatrycznych przez NFZ. Obie panie profesor zostały bowiem zaproszone przez prezes NFZ do udziału w pracach nad wyceną procedur pediatrycznych przez Fundusz (zgodnie z informacjami prasowymi).

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie