24 maja 2021

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wysłał w dniu dzisiejszym do posłów i senatorów pismo w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych – druk sejmowy nr 1202. Treść pisma poniżej:  

 

Bydgoszcz dnia 24 maja 2021

Do Posłów i Senatorów RP

 

Szanowni Państwo,

 

Jest już w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych – druk sejmowy 1202. Ustala on współczynniki pracy, które określają relację między minimalną pensją zasadniczą danego zawodu a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły. Dla lekarzy specjalistów współczynnik ten ma wynosić 1,31. Oznacza to, że minimalna pensja zasadnicza lekarza specjalisty w roku 2021 wyniosłaby 6769 zł. brutto. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce za rok 2020 wyniosło bowiem 5167 złotych. Do pensji zasadniczej większość lekarzy ma dodatek stażowy. Wynosi on 1% za każdy rok pracy w podmiocie leczniczym – maksymalnie 20%. Nie wszystkim jednak lekarzom ten dodatek przysługuje. Szpitale – spółki prawa handlowego z reguły takich dodatków nie wypłacają.

Piszemy o tym, bo w czasie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiciel klubu PiS, poseł Tadeusz Chrzan wprowadził w błąd posłów, twierdząc, że zgodnie z projektem lekarz specjalista w roku 2021 będzie zarabiał minimalnie 13 tys. złotych. To nie jest prawda. Kwotę 13 tys. brutto lekarz specjalista z proponowanym współczynnikiem 1,31 może zarobić, jeśli przepracuje w miesiącu 40 dni roboczych! Oznacza to konieczność podjęcia dodatkowej pracy lub pełnienie licznych dyżurów w swoim szpitalu. Wynagrodzenie za dodatkową pracę, powyżej norm czasu pracy to nie są dodatki do pensji zasadniczej! Takie przedstawianie sprawy służy ukryciu rzeczywistego poziomu płac lekarzy specjalistów proponowanemu przez ministra zdrowia. A jest ono takie, że „dniówka” doświadczonego lekarza wyniesie ok. 270 złotych netto, co oznacza np. że za jedną poradę w poradni specjalistycznej lekarz otrzyma 9 złotych „na rękę”, a za wykonanie jednej operacji specjalista chirurg otrzyma 90 złotych.

Gdyby płaca minimalna lekarza specjalisty miała wynosić faktycznie 13 tys. zł brutto za etat, to współczynnik pracy musiałby wynosić 2,5. W naszej ocenie lekarze specjaliści na takie wynagrodzenie zasługują.

Szanowni Państwo,

Niemal każdy z nas potrzebuje w swoim życiu pomocy lekarza. Dotyczy to również Was, posłów i senatorów. Niektórzy z Was publicznie dziękowali lekarzom za pomoc. To właśnie im ustalacie teraz pensję gwarantowaną. Jeśli zatem wczoraj docenialiście profesjonalizm, zaangażowanie, wiedzę, umiejętności lekarzy specjalistów, którzy pomogli Wam lub Waszym rodzinom, czy dzisiaj ustalicie ich wynagrodzenie na 9 zł netto za poradę lekarską lub 90 zł za operację?

Zwracamy się również do parlamentarzystów – lekarzy. Niektórzy z Was jeszcze niedawno pracowali obok nas, w gabinetach lekarskich i na salach operacyjnych. Doświadczyliście „na własnej skórze” niskich wynagrodzeń, które zmuszały Was do pracy ponad siły, odrywając od rodzin i narażając Wasze zdrowie. „Pomstowaliście” na władze, które na tak niskim poziomie ustaliły finansowanie ochrony zdrowia i – w konsekwencji – pensje lekarskie. Dzisiaj sami jesteście władzą. Dzisiaj możecie to zmienić. Wystarczy odpowiednio zagłosować. Nie pozostawiajcie swoich kolegów lekarzy w dotychczasowej beznadziejnej sytuacji. Nie odwracajcie się od nas, tylko dlatego, że dostąpiliście zaszczytu sprawowania funkcji Posła lub Senatora.  

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Do wiadomości – media.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie