21 listopada 2019

 ZK OZZL wysłał w dniu 20 listopada 2019 roku pismo do Marszałka Senatu RP o treści jak niżej:

 

 

 

Bydgoszcz dnia 20 listopada 2019r

Pan

Prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru Pana na stanowisko Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z nadzieją przyjęliśmy Pana zapowiedzi, że podejmie Pan działania na rzecz naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia w naszym Kraju, wykorzystując w tym celu także inicjatywę ustawodawczą Senatu RP. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy od lat próbuje wpływać na kolejne rządy aby wprowadziły one racjonalny system publicznej ochrony zdrowia, szanujący ekonomiczne prawa i ludzkie motywacje. OZZL przygotował nawet własne propozycje w tym zakresie. Niestety rządzący okazywali się zawsze niegotowi na racjonalną, kompleksową reformę, zadawalając się jedynie doraźnymi zmianami. Powstał w ten sposób system, który jest nielogiczny, wewnętrznie sprzeczny i poskładany z niepasujących do siebie elementów, a przy tym pozostaje trwale niewydolny. Deklarujemy wolę współpracy z Panem Marszałkiem w działaniach na rzecz naprawy publicznej ochrony zdrowia w naszym Kraju. Wyrażamy gotowość spotkania z Panem Marszałkiem w tej sprawie, jeżeli uzna Pan takie spotkanie za potrzebne.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie