3 października 2011

Bydgoszcz dnia 03 października 2011r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie działań antyzwiązkowych podejmowanych przez niektórych dyrektorów szpitali


Zarząd Krajowy OZZL z niepokojem zauważa, że w niektórych regionach kraju, zwłaszcza na Śląsku mają miejsce działania skierowane przeciwko OZZL. Polegają one przede wszystkim na – nieprawnym w ocenie związku –zwalnianiu z pracy działaczy objętych ochroną związkową. W ostatnich kilkunastu miesiącach przypadki takie miały miejsce w :

· Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu,

· Szpitalu w Rudzie Śląskiej,

· Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu,

· Państwowym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku,

· Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,

· Szpitalu Miejskim Nr 2 w Mysłowicach,

· SGZOZ w Chełmku (woj. Małopolskie)

 

 

W ocenie OZZL, działania te mają związek z faktem, że OZZL wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą wybiórcze wprowadzanie elementów rynkowych do ochrony zdrowia, bez zachowania równowagi wszystkich elementów systemu. Dotyczy to zwłaszcza przekształcenia szpitali w spółki handlowe z utrzymaniem administracyjnego ustalania cen za refundowane świadczenia zdrowotne i limitowania tych świadczeń. Taka sytuacja sprawia, że szpitale – spółki chcąc dostosować się do kwot, jakie otrzymują od NFZ, z reguły zaniżonych w stosunku do rzeczywistych kosztów świadczeń, muszą redukować personel medyczny narażając bezpieczeństwo chorych, ograniczać udzielanie świadczeń zbyt nisko wycenionych przez NFZ i obniżać jakość leczenia.

 

 

W sytuacji, gdy przekształcenia w spółki są nieuchronne i nie ma perspektyw na poprawę warunków finansowych szpitali (wobec zapowiedzi rządzących, że ani nie zwiększą nakładów publicznych na lecznictwo, ani nie wprowadzą legalnego współpłacenia za niektóre świadczenia) dyrektorzy szpitali przygotowują się do trudnych zmian, pozbywając się osób niewygodnych, które wskazują na niebezpieczeństwa takiej wybiórczej reformy i przeciwstawiają się drastycznym ograniczeniom zatrudnienia, obniżaniu wynagrodzeń personelu medycznego i spadkowi jakości leczenia.

 

 

Zarząd Krajowy OZZL zapowiada, że będzie wspierał – wszędzie gdzie zajdzie taka potrzeba – organizacje terenowe związku i poszczególnych działaczy związkowych, dyskryminowanych przez dyrekcje szpitali. ZK OZZL udzieli wsparcia prawnego i finansowego oraz nagłośni każdy taki przypadek. Informujemy, że już teraz toczą się liczne sprawy sądowe przeciwko dyrektorom szpitali, którzy nieprawnie – w ocenie OZZL – zwolnili działaczy związkowych lub działali na szkodę legalnie działającej organizacji związkowej.

 

 

ZK OZZL zwrócił się też o poparcie do FEMS (Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Lekarzy Etatowych) i poparcie takie otrzymał. Stanowisko FEMS dostępne jest na stronie internetowej OZZL. ZK OZZL zapowiada wystąpienie ze skargą do Międzynarodowej Organizacji Pracy, jeżeli przypadki dyskryminowania OZZL w szpitalach będą się powtarzały.

 

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie