18 maja 2010

 

Bydgoszcz dnia 18 maja 2010r.

 

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie szykanowania działaczy związkowych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

 

 

Zarząd Krajowy OZZL został poinformowany, że dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (którego organem założycielskim jest samorząd województwa śląskiego) ma zamiar zwolnić z pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczącego organizacji terenowej OZZL.

 

Powody, które podał dyrektor szpitala jako podstawę zwolnienia są oczywiście bezzasadne, co zostało dowiedzione w odpowiednim piśmie Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 14 maja b.r (przekazanym dyrektorowi szpitala przez zainteresowanych lekarzy). 

 

Wobec tego ZK OZZL oświadcza, że dalsze trwanie dyrektora w powyższym zamiarze zostanie potraktowane przez związek jako celowe utrudnianie działalności związkowej i szykanowanie działaczy związkowych, co spowoduje odpowiednie kroki prawne Zarządu Krajowego OZZL.  

W najbliższym czasie mają się rozpocząć w tym szpitalu rozmowy organizacji terenowej OZZL z Dyrekcją dotyczące realizacji podpisanego parę lat temu porozumienia gwarantującego lekarzom (specjalistom) wynagrodzenie w wysokości trzech „średnich krajowych”, co było dotąd przesuwane w czasie za zgodą OZZL. Być może podjęte przez dyrektora działania mają na celu zastraszenie działaczy związkowych i osłabienie związku. Liczne doświadczenia z podobnych przypadków w innych częściach kraju wskazują jednak, że skutek podobnych działań jest dokładnie odwrotny: lekarze mobilizują się i konsolidują.  

ZK OZZL zwrócił się z odpowiednimi listami w powyższej sprawie do dyrektora szpitala w Rybniku i do Marszałka Województwa Śląskiego. Oczekujemy zaprzestania szykanowania działaczy związkowych.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie