18 maja 2010

 

Bydgoszcz dnia 18 maja 2010r.

 

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie szykanowania działaczy związkowych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

 

 

Zarząd Krajowy OZZL został poinformowany, że dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (którego organem założycielskim jest samorząd województwa śląskiego) ma zamiar zwolnić z pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczącego organizacji terenowej OZZL.

 

Powody, które podał dyrektor szpitala jako podstawę zwolnienia są oczywiście bezzasadne, co zostało dowiedzione w odpowiednim piśmie Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 14 maja b.r (przekazanym dyrektorowi szpitala przez zainteresowanych lekarzy). 

 

Wobec tego ZK OZZL oświadcza, że dalsze trwanie dyrektora w powyższym zamiarze zostanie potraktowane przez związek jako celowe utrudnianie działalności związkowej i szykanowanie działaczy związkowych, co spowoduje odpowiednie kroki prawne Zarządu Krajowego OZZL.  

W najbliższym czasie mają się rozpocząć w tym szpitalu rozmowy organizacji terenowej OZZL z Dyrekcją dotyczące realizacji podpisanego parę lat temu porozumienia gwarantującego lekarzom (specjalistom) wynagrodzenie w wysokości trzech „średnich krajowych”, co było dotąd przesuwane w czasie za zgodą OZZL. Być może podjęte przez dyrektora działania mają na celu zastraszenie działaczy związkowych i osłabienie związku. Liczne doświadczenia z podobnych przypadków w innych częściach kraju wskazują jednak, że skutek podobnych działań jest dokładnie odwrotny: lekarze mobilizują się i konsolidują.  

ZK OZZL zwrócił się z odpowiednimi listami w powyższej sprawie do dyrektora szpitala w Rybniku i do Marszałka Województwa Śląskiego. Oczekujemy zaprzestania szykanowania działaczy związkowych.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu