19 października 2010

                                                                                                 Lublin, dnia 18.10.2010.

 

 

Oświadczenie ZRZL OZZL

w sprawie  wydarzeń w szpitalu w Biłgoraju

 

Działając na podstawie Paragrafu 6 pkt.1 i 2 statutu OZZL, Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy stwierdza, że :

 

Najwyższą zasadą działalności lekarskiej jest dobro chorego (salus aegroti suprema lex esto).

Zasady tej nie wolno lekarzowi złamać w żadnym przypadku, ponieważ stanowi ona o istocie jego zawodu i powołania . Kodeks etyki lekarskiej podkreśla, że ani mechanizmy rynkowe, ani naciski społeczne, ani też wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z jej przestrzegania. W świetle tej zasady powinny być rozpatrywane szczegółowe przepisy regulujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, ordynacji lekarskiej i wystawiania recept oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

Biorąc pod uwagę dobro pacjenta oraz cel, w jakim prowadzi się dokumentację medyczną, należy przyjąć ,że adnotacja powinna być na tyle szczegółowa aby umożliwiała odtworzenie i skontrolowanie dotychczasowego przebiegu leczenia  oraz jego kontynuację.

W ramach realizacji programu specjalizacji w dziedzinie medycyny wymagającej pełnienia dyżurów medycznych należy  zapewnić każdemu szkolonemu lekarzowi, bez względu na tryb  odbywania specjalizacji, pełnienie dyżurów medycznych w liczbie nie mniejszej niż 3 dyżury w miesiącu., pod nadzorem lekarza ze specjalizacją (jako np. 2-gi dyżurny oddziału).

 

Biorąc pod uwagę zarządzenie likwidatora SP ZO Z w Biłgoraju nr 19/2010, pomimo stanowiska OT OZZL przy SP ZOZ w Biłgoraju a obecnie przy Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, i wniosku o uchylenie tego zarządzenia  w odpowiednich punktach (1, 2 i 4) skierowanemu do poprzedniego i obecnego pracodawcy, którego konsekwencją są

zdaniem związku bezzasadne dyscyplinarne zwolnienia lekarzy zarówno przez poprzedniego jak i obecnego pracodawcę ( którzy prowadzili dopuszczalną korespondencję z pracodawcą w trosce o prawa pacjentów i szeroko zrozumiały interes pracodawcy),  wypowiedziano w tym trybie umowy 7-miu specjalistom  a kolejnych 2-ch specjalistów wypowiedzenia ma zapowiedziane.

W atmosferze totalnego chaosu dochodzi do wypalenia zawodowego lekarzy.

Dwóch lekarzy specjalistów złożyło wypowiedzenia umowy o pracę obecnemu pracodawcy.

Miejsce zwolnionych specjalistów na dyżurach medycznych zajęli przeważnie lekarze bez specjalizacji.

Doszło do  zamknięcia Poradni Chorób płuc i Gruźlicy, Poradnia Kardiologicznie prawie nie przyjmuje pacjentów, nie ma kto wykonywać  bieżącej diagnostyki kardiologicznej: echa serca, badania  dopplerowskiego, czytania badania EKG metodą HOLTERA, brakuje podstawowych odczynników do ważnych podstawowych badań laboratoryjnych. Lekarze kontraktowi nie mają płaconego wynagrodzenia od czerwca 2010 r. Bardzo ograniczona jest diagnostyka radiologiczna.

Różnica zdań przepełniona cynizmem pomiędzy starostwem a pracodawcą ws. sfinansowania zakupu lampy do tomografu komputerowego (15.10.10 z tego powodu lampa nie została zamontowana i badania w Biłgoraju w dalszym ciągu nie są wykonywane) wcale nie usprawiedliwia beztroski pracodawcy przed opóźnianiem podjęcia decyzji o sfinansowaniu zakupu, który może następnie dochodzić swoich należności wraz z odsetkami, przed sądami powszechnymi.

Wszystko to razem stwarza sytuację zagrożenia zdrowia czy życia chorych ludzi i nijak się ma do ustawowego zabezpieczenia nieprzerwalnego  udzielania świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia  ich dostępności,  warunków ich udzielania  i jakości.

Zostały rozbite sprawnie funkcjonujące w czasie pracy i na czas dyżuru medycznego zespoły lekarzy w oddziałach :Chirurgicznym, Chorób Płuc i Gruźlicy, Zakaźnym, Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologicznym . w Biłgoraju.

Przypomnę, że sprawnie działające oddziały SP ZOZ w Biłgoraju wykonały procedury medyczne .w 2009 na kwotę ok..35 mln zł. przy kontrakcie ok.29mln zł. Dzięki starannemu wykonywaniu pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego.

 

                                                                                               W imieniu Zarządu RZL OZZL

                                                                                               Antoni Rybka

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie