12 lipca 2022

Stanowisko ZK OZZL

w sprawie odwołania prof. Stanisława Pomianowskiego 

Bydgoszcz dnia 11 lipca 2022r.

Stanowisko ZK OZZL

w sprawie odwołania prof. Stanisława Pomianowskiego z funkcji Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP.

Zarząd Krajowy OZZL popiera stanowisko Organizacji Terenowej OZZL w Szpitalu CMKP im. Grucy w Otwocku sprzeciwiające się odwołaniu prof. dr. hab. Stanisława Pomianowskiego z funkcji Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP.

Wiele wskazuje na to, że jedynym powodem odwołania prof. Pomianowskiego jest fakt, że wsparł on lekarzy, którzy w ramach OZZL weszli w spór dotyczący wynagrodzeń i warunków pracy w szpitalu w Otwocku.

Profesor Pomianowski spełnia bowiem wszystkie warunki, konieczne do pełnienia takiej funkcji. Jest cenionym naukowcem z uznanym dorobkiem w zakresie odpowiadającym działalności Kliniki. Cieszy się powszechnym szacunkiem wśród lekarzy. Swoim kolegom z Kliniki zawsze pomagał w trudnych zawodowych przypadkach. Jest wzorem odpowiedniego podejścia do pacjentów.

W ostatnich tygodniach, w trakcie sporu zbiorowego OZZL z dyrekcją szpitala, prof. Pomianowski nie pozostawił samym sobie swoich podopiecznych i kolegów, wspierając stronę związkową. Jako jedyny z Kierowników Klinik Szpitala SPSK im. Grucy CMKP podjął otwartą polemikę z fałszywymi informacjami przedstawionymi w prasie i przedstawił istotne potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania Szpitala.

Kierownik Kliniki to nie jest funkcja administracyjna, naukowa czy ściśle zawodowa. To połączenie wszystkich tych kompetencji oraz umiejętność stworzenia zespołu ludzi – nie tylko znakomitych profesjonalistów, ale także życzliwych sobie kolegów, potrafiących wspierać się w trudnych momentach i mogących na siebie liczyć. Takim kierownikiem był dotychczas Prof. Pomianowski. Jego odwołanie z tej funkcji byłoby błędem, który przyniesie fatalne skutki Klinice i Szpitalowi. Dlatego ZK OZZL popiera stanowisko lekarzy z Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, Szpitala w Otwocku, wyrażone w ich liście otwartym z 7 lipca br. wzywające dyrektora CMKP do przywrócenia prof. Stanisława Pomianowskiego na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Otwock, 7 lipca 2022 r.

List Otwarty do

Pana Dyrektora CMKP

Prof. dr hab. Ryszarda Gellerta

My, niżej podpisani lekarze protestujemy przeciwko odwołaniu prof. dr. hab. Stanisława Pomianowskiego z funkcji Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP.

Z ogromną przykrością i rozczarowaniem przyjęliśmy informację o odwołaniu prof. Stanisława Pomianowskiego z funkcji Kierownika Kliniki Urazowej. Uważamy decyzję Pana Dyrektora za niezrozumiałą i niesprawiedliwą.

Stanowisko Kierownika Kliniki jest powierzane samodzielnemu pracownikowi naukowemu, posiadającego umiejętności i wiedzę wymagane do prowadzenia pracy naukowej. Trudno znaleźć człowieka, który bardziej by się nadawał do pełnienia takiej funkcji niż prof. Stanisław Pomianowski. Jest to naukowiec znany w całym świecie, autor i współtwórca cenionej w świecie protezy głowy kości promieniowej, a także człowiek darzony przez wszystkich kolegów po fachu najwyższym szacunkiem i poważaniem.

Profesor Pomianowski jest wzorem człowieka najwyższego profesjonalizmu i kultury. Jego podejście do pracy i pacjenta zawsze było wyznacznikiem w praktyce lekarza ortopedy. Jest to człowiek, który nie obawia się trudnych operacji i nie odmawia pomocy kolegom. Wielokrotnie stawał w obronie innych lekarzy i nie obawiał się podejmować niewygodnych decyzji kiedy wymagała tego sytuacja.

Również tym razem, w sytuacji sporu zbiorowego Związku Zawodowego Lekarzy z dyrekcją szpitala prof. Pomianowski nie pozostawił samym sobie swoich podopiecznych i kolegów, jawnie wspierając stronę związkową. Jako jedyny z Kierowników Klinik Szpitala SPSK im. Grucy CMKP podjął jawną polemikę z mylnymi informacjami przedstawionymi w prasie i przedstawił istotne potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania Szpitala.

Po długotrwałych negocjacjach i wielu rozmowach w obecności Pana Dyrektora, jako związek uznaliśmy, że intencją Dyrekcji CMKP  jak i Dyrekcji Szpitala jest uspokojenie negatywnych nastrojów wśród lekarzy oraz stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie pewnej stabilizacji pracy. Zmiana retoryki dyrekcji i proaktywne zachowanie Pana Dyrektora zostały przyjęte przez Związek Zawodowy Lekarzy za dobrą monetę i prognostyk trwalszego zażegnania konfliktu. Tym bardziej niezrozumiały jest dla nas krok w postaci odwołania prof. Pomianowskiego już w kilka dni po podpisaniu postanowień porozumienia. Szczególnie zaskakująca dla nas była forma odwołania, w której nie podano jego przyczyny, ani też nie została ona przedstawiona bezpośrednio przez Pana Dyrektora. Odwołanie prof. Pomianowskiego traktujemy jako cios godzący w integralność zespołu lekarskiego i podważenie podwalin porozumienia i destabilizację układu, jaki z trudem udało nam się wspólnie wypracować.

                Mając na uwadze powyższe, wzywamy Pana do przywrócenia Pana prof. Stanisława Pomianowskiego na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP.

Z poważaniem

Zarząd Oddziału Terenowego OZZL

W imieniu:

Lekarzy Specjalistów Szpitala CMKP im. Grucy w Otwocku

Lekarzy Rezydentów  Szpitala CMKP im. Grucy w Otwocku

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie