2 września 2014

 

 

treść oświadcznenia w pdf – tutaj

 

oraz poniżej tekst:

 

Bydgoszcz dnia 02 września 2014r.

 

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie konsekwencji decyzji wojewody śląskiego dotyczącej spółki „Parkitka” w Częstochowie pośredniczącej w kontraktowaniu dyżurów lekarskich

 

W związku z decyzją wojewody śląskiego zakazującej spółce „Parkitka” z Częstochowy podpisywania kontraktu ze szpitalem na pełnienie dyżurów przez lekarzy z powodu tego, że spółka ta nie jest zarejestrowana jako „podmiot leczniczy prowadzący działalność w rodzaju świadczenia szpitalne”, a – zdaniem wojewody – powinna być jeśli dyżury są pełnione na terenie szpitala, Zarząd Krajowy OZZL wskazuje na dalekosiężne i dramatyczne konsekwencje tej decyzji:

Przedstawiona przez wojewodę śląskiego interpretacja prawa spowoduje, że ogromna większość spółek, które pośredniczą w kontraktowaniu szpitalnych dyżurów lekarskich najprawdopodobniej nie będzie mogła dalej tego robić. Nie będą one bowiem mogły być zarejestrowane jako „podmioty lecznicze prowadzące działalność w rodzaju świadczenia szpitalne” bo nie spełniają podstawowego warunku, jakim jest POSIADANIE pomieszczeń szpitalnych, w których lekarze pełnią dyżury. Oznacza to, że w tych szpitalach, w których lekarze są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie będzie można zabezpieczyć dyżurów lekarskich w sposób ciągły. Powodem jest zbyt mała ilość lekarzy zatrudnionych w szpitalach. Pamiętać bowiem trzeba, że czas pracy lekarzy jest ograniczony przepisami prawa do 48 godzin tygodniowo wraz z dyżurami. Szpitale nie mogą też – wbrew sugestiom przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – podpisywać kontraktów na dyżury bezpośrednio z lekarzami (z ich praktykami lekarskimi) bo nie można z tym samym pracownikiem zawierać dwóch różnych umów na ten sam rodzaj pracy. Taka jest opinia PIP, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i licznych prawników. Potwierdzają ją wyroki wielu sądów.

Decyzja wojewody śląskiego pokazuje po raz kolejny na jak kruchych i niepewnych podstawach funkcjonują szpitale w naszym kraju, jak chaotyczne, niespójne i nieżyciowe są przepisy regulujące działalność publicznej służby zdrowia, jak wielkie są niedobory lekarzy. OZZL zwracał się wielokrotnie do Rządu RP z wnioskiem o rozwiązanie tych problemów we współpracy z lekarzami, pielęgniarkami innymi pracownikami medycznymi i dyrektorami szpitali, co zostało odrzucone. Widać wyraźnie, że działania rządu podejmowane z lekceważeniem głosu środowisk medycznych prowadzą jedynie do chaosu i podważają bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

Otrzymują:

– media,

– wojewoda śląski,

– minister zdrowia .