28 września 2015

 

Bydgoszcz dnia 28 września 2015r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie podwyżek płac dla pielęgniarek.

 

Zarząd Krajowy OZZL wyraża zadowolenie z porozumienia między OZZPiP a Ministerstwem Zdrowia, w wyniku którego pielęgniarki mają otrzymać wynegocjowane przez ich związek zawodowy podwyżki płac. 

Warte odnotowania jest to, że po raz pierwszy od prawie 20 lat doszło w Polsce do takich podwyżek BEZ STRAJKU! Dotychczas bowiem jedynym sposobem uzyskania wzrostu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia był strajk, najlepiej ogólnopolski, albo masowe, zorganizowane zwolnienie się z pracy pracowników.

OZZL wyraża nadzieję, że od tej pory rządzący zmienią swoje nastawienie do pracowników ochrony zdrowia i że zostaną wprowadzone jakieś pokojowe, negocjacyjne procedury regulacji płac, zamiast dotychczasowego sposobu: „od strajku do strajku”.

ZK OZZL podziela stanowisko OZZPiP, że przyznane pielęgniarkom podwyżki powinny spowodować odpowiedni wzrost ich płacy zasadniczej, a nie stanowić jedynie dodatek do wynagrodzenia, gdyż będzie to stwarzało niebezpieczeństwa odebrania podwyżek pod byle pretekstem. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

– media,

– Minister Zdrowia,

– OZZPiP