7 lutego 2013

 

Bydgoszcz dnia 7 lutego 2013r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie raportu zespołu badającego sytuację w Centrum Zdrowia Dziecka

 

W związku z opublikowaniem raportu zespołu badającego sytuację finansową Centrum Zdrowia Dziecka, Zarząd Krajowy OZZL, nie wnikając w zasadność szczegółowych ustaleń, zauważa, że niektóre wnioski tam zawarte nie mają logicznych podstaw lub nie uwzględniają uwarunkowań obecnego systemu opieki zdrowotnej.

 

Jak można – na przykład – w sposób odpowiedzialny stwierdzić, że płace lekarzy są za wysokie, jeśli nie ustalono jaka wysokość wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w publicznej ochronie zdrowia jest właściwa. ZK OZZL wielokrotnie zwracał się do ministra zdrowia i do premiera o wskazanie ile – ich zdaniem – powinien zarabiać lekarz w publicznej ochronie zdrowia. Nigdy nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. Skąd zatem minister zdrowia wie, że lekarze w CZD zarabiają za dużo?

 

Chybione jest też stwierdzenie, że płace są za wysokie w stosunku do wysokości kontraktu szpitala. Gdy nie ma merytorycznej metodologii wyceny refundowanych świadczeń i dodatkowo cena ustalona przez NFZ nie uwzględnia kosztów pracy personelu medycznego, nie można obiektywnie stwierdzić czy płace lekarzy są za duże w stosunku do ilości wykonywanych przez nich świadczeń, czy cena świadczeń jest zbyt niska w stosunku do koniecznego nakładu pracy lekarza.

 

Podobnie nieuzasadnione jest stwierdzenie o nadmiernym zatrudnieniu. Nie ma żadnych norm zatrudnienia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia, a porównywanie z innymi szpitalami może być ryzykowne. W niektórych szpitalach bowiem dyrektorzy zmniejszyli ilość lekarzy poniżej granic bezpieczeństwa pacjentów, co – od czasu do czasu – powoduje tragiczne skutki dla chorych, jak opisywany swego czasu przypadek warszawskiego szpitala, gdzie zabrakło na dyżurze kompetentnego radiologa.

 

Oderwany od uwarunkowań zewnętrznych jest zarzut niepełnego wykorzystania zasobów szpitala. O stopniu wykorzystania szpitala decyduje bowiem przede wszystkim NFZ ustalając limity świadczeń. Wszyscy wiemy, że dyrektorzy, którzy nie dostosowują się do tych limitów – dbając o lepsze wykorzystanie potencjału szpitala- też są krytykowani za niegospodarność polegającą na złym „zarządzaniu limitami”.

 

Ryzykowne jest też porównywanie sytuacji jednego szpitala z innym. W obecnym systemie opieki zdrowotnej przychody szpitala nie zależą bowiem wyłącznie od tego jak sprawnie jest on zarządzany i jak dobrze spełnia swoją misję. Jest również cały szereg różnych dodatkowych dróg finansowania szpitali. Jedne otrzymują duże wsparcie samorządów terytorialnych, inne mniejsze, jedne są stare i zaniedbane, inne nowe, nie wymagające dodatkowych nakładów, jedne mają sponsorów, inne nie. Obiektywne porównanie sytuacji finansowej szpitali byłoby możliwe w warunkach rynkowych, gdyby jedynym źródłem przychodu szpitala były wynagrodzenia za udzielane świadczenia, nie było limitów świadczeń, a ich ceny były ustalane przez rynek albo przynajmniej według znanej merytorycznej metodologii, uwzględniającej średnie, standaryzowane koszty świadczeń, w tym koszty pracy personelu medycznego.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie