25 listopada 2014

 

Bydgoszcz dnia 25 listopada 2014r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie wyborów samorządowych

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu licznych nieprawidłowości,  jakie miały miejsce w czasie obecnych wyborów samorządowych.  W ocenie OZZL podważają one istotnie zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz procedur demokratycznych. 

Niezrozumiałe jest lekceważenie tych zagrożeń przez niektórych polityków, zwłaszcza przez przedstawicieli koalicji rządzącej oraz Prezydenta RP. OZZL jako organizacja pozarządowa, dobrowolna, niezależna i samorządna może funkcjonować w Polsce od ponad 20 lat tylko dzięki temu, że Polska stała się państwem demokratycznym.  Dlatego wszelkie działania, które podważają zasady demokratycznego państwa prawnego traktujemy jako zagrożenie także dla naszego istnienia.

Jesteśmy zatroskani o prawidłowość wyborów samorządowych również dlatego, że zdecydowana większość szpitali w Polsce oraz wiele poradni stanowi własność samorządów: gminnych, powiatowych lub wojewódzkich i nie jest obojętne czy władzę w samorządzie obejmą faktycznie te osoby, które zostały wybrane przez obywateli.  

OZZL wzywa rządzących aby wypracowali wspólnie z opozycją sposób wyjścia z obecnego kryzysu i podjęli działania, które zapobiegną podobnym patologiom w przyszłości.

W ocenie OZZL konieczne są zmiany nie tylko techniki głosowania i liczenia głosów, ale – przede wszystkim – zmiana ordynacji wyborczej. OZZL od lat popiera wprowadzenie ordynacji wyborczej (do samorządu i Sejmu) większościowej, opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW). Ordynacja taka jest prosta, zrozumiała i przejrzysta.  Lepiej niż tzw. ordynacja proporcjonalna, partyjna, oparta o okręgi wielomandatowe odzwierciedla rzeczywiste wybory obywateli. Jest rzeczą znamienną, że podczas obecnych wyborów samorządowych liczba głosów nieważnych w wyborach opartych na JOW (np. do rad gmin) była znacząco mniejsza niż w wyborach przeprowadzanych w wielomandatowych okręgach (do sejmików wojewódzkich i powiatów).

W ocenie OZZL konieczne jest przeprowadzenie referendum wśród Polaków w sprawie zmiany ordynacji wyborczej na ordynację większościową, opartą o JOW. Naród ma prawo wypowiedzieć się w tej sprawie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

otrzymują: media