10 maja 2017

Bydgoszcz dnia 10 maja 2017 r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie fatalnych skutków kadrowych, które może spowodować planowana przez MZ ustawa o POZ

W związku z tym, że nadal nie ma ostatecznego projektu ustawy o POZ i jest możliwość wpłynięcia na jego kształt, Zarząd Krajowy OZZL przypomina o fatalnych skutkach, jakie wynikną z wprowadzenia w życie dotychczasowego projektu ustawy o POZ z dnia 30  grudnia 2016 r.  

Powyższy projekt przewiduje bowiem pozbawienie prawa do pracy w POZ szerokiej rzeszy lekarzy, którzy dotychczas mieli to prawo na podstawie  art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). Wszystkie te osoby nie będą mogły pracować w POZ, jeżeli nie posiadają tzw. listy aktywnej pacjentów. Ogromna większość z nich nie posiada listy aktywnej. Dotyczy to pediatrów, internistów i lekarzy innych specjalności. W ten sposób ok. 20 tys. lekarzy (wg. oceny OZZL) straci pracę, pogłębiając tym samym deficyt lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Spowoduje to fatalne skutki dla pacjentów i dla pozostałych lekarzy POZ.

Projekt ustawy o POZ z 30 grudnia 2016 roku pozbawia również prawa do pracy w POZ lekarzy (poza lekarzami rodzinnymi), którzy dotychczas nie pracowali w POZ, a którzy – ze względu na swoje kwalifikacje – mogliby tam pracować, jak np. pediatrzy i interniści. W ten sposób zostanie sparaliżowane normalne funkcjonowanie POZ. Po pierwsze: dlatego, że nadal większość lekarzy POZ stanowią lekarze innych specjalności niż medycyna rodzinna. Po drugie: dlatego, że uniemożliwi się lekarzom innych specjalności, nie pracującym na stałe w POZ, nawet doraźne zastępstwa lekarzy rodzinnych, co dzisiaj jest powszechną praktyką. 

Zarząd Krajowy OZZL wzywa Ministerstwo Zdrowia do odpowiedniej zmiany projektu ustawy o POZ i przyjęcie zasady, że lekarzem POZ jest lekarz, który posiada specjalizację z następujących dziedzin medycyny:

– medycyna rodzinna lub  

– medycyna ogólna lub  

– pediatria lub   

– interna  

bez względu na rodzaj posiadanego dyplomu specjalizacji (I stopnia lub II stopnia lub z tytułem specjalisty). 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

Otrzymują:

 

– Ministerstwo Zdrowia,

-Komisja Zdrowia Sejmu

– Naczelna Rada Lekarska,

– Porozumienie Zielonogórskie,

– Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

– Polskie Towarzystwo Pediatryczne,

-Towarzystwo Internistów Polskich,

– Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

– Federacja Pacjentów Polskich,

-Fundacja 1 czerwca,

– Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

-media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie