6 marca 2018

 

Bydgoszcz dnia 6 marca 2018r.

Oświadczenie

w sprawie ograniczenia liczby druków ZUS ZLA udostępnianych lekarzom przez ZUS

 

Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko ograniczeniu przez ZUS liczby druków ZUS ZLA wydawanych lekarzom w ostatnich miesiącach. Oficjalnym tłumaczeniem przedstawianym przez ZUS jest przygotowanie się do całkowitego przejścia na wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od lipca bieżącego roku, co ma powodować – zdaniem urzędników ZUS – zmniejszenie zapotrzebowania na druki papierowe. Ograniczenia te jednak wprowadzane są w okresie nasilonych zachorowań na choroby infekcyjne, w tym grypę i w praktyce powodują dodatkowe utrudnienia dla lekarzy i chorych.

Poza wszystkim, takie ograniczenia stanowią – w ocenie wielu lekarzy – formę „tresury” i przymusu do korzystania z elektronicznych zwolnień wobec braku druków papierowych, co jest wyrazem przedmiotowego traktowania lekarzy przez urzędników ZUS. System elektronicznego wystawiania druków ZUS ZLA jest ciągle daleki od sprawności i – w ocenie wszystkich środowisk lekarskich – powinien być wdrażany stopniowo, równolegle do systemu dotychczasowego.

Ostrzegamy, że próby wprowadzenia e-zwolnień na zasadzie „tępego przymusu” może spowodować, że wielu lekarzy zrezygnuje z uprawnienia do wystawiania na rzecz ZUS druków zwolnień których celem jest wypłata świadczeń pieniężnych, a obowiązek orzekania o stanie zdrowia pacjentów (i konieczności zwolnienia z pracy) lekarze będą wypełniać na zwykłych kartkach papieru, jak to już robili przed laty. Przypominamy, że wystawianie zaświadczeń na rzecz ZUS, w tym druków ZUS ZLA nie należy do świadczeń zdrowotnych !

Takie konfrontacyjne (w stosunku do lekarzy) podejście ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do wystawiania e- zwolnień stoi w zasadniczej sprzeczności z deklaracjami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, którzy zapowiadali reformowanie ochrony zdrowia w dialogu z zainteresowanymi środowiskami pracowników ochrony zdrowia, w tym przypadku z lekarzami. Wyrażamy nadzieję, na zmianę stanowiska ZUS i Ministerstwa RPiPS w tym zakresie.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Do wiadomości:

– Prezes ZUS,

-Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Prezes Rady Ministrów,

– Minister Zdrowia,

– media.