19 stycznia 2018

 

Bydgoszcz dnia 19 stycznia 2018r

Oświadczenie

W związku ze spotkaniem ministra zdrowia z przedstawicielami lekarzy, które odbędzie się w dniu dzisiejszym, Zarząd Krajowy OZZL przypomina, że zasadniczym postulatem lekarzy, wyrażonym dobitnie zwłaszcza podczas ostatniego protestu głodowego, jest doprowadzenie do równowagi między nakładami na publiczną ochronę zdrowia a zakresem świadczeń refundowanych. W obecnych warunkach oznacza to szybkie, w ciągu 2-3 lat, zwiększenie finansowania publicznej ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB.

Bez rozwiązania tego problemu zajmowanie się innymi, szczegółowymi sprawami jest bezprzedmiotowe, bo praprzyczyną wszystkich najważniejszych bolączek publicznej ochrony zdrowia, dotyczących pacjentów i pracowników medycznych jest jej wielkie niedofinansowanie. Nie można rozwiązać jakiegokolwiek problemu, jeżeli nie usunie się jego najważniejszej przyczyny.

Dlatego lekarze rezydenci słusznie uznali – w czasie spotkania w dniu 5 stycznia br. z ministrem Konstantym Radziwiłłem – że spełnienie tego postulatu jest warunkiem niezbędnym do podjęcia jakichkolwiek innych tematów. Od tego czasu nic w tym zakresie się nie zmieniło. Mamy nadzieję, że pan minister Łukasz Szumowski ma tego świadomość i nie będzie próbował dyskredytować lekarzy jeśli ponownie postawią ten warunek, a przeciwnie – podejmie konstruktywne rozmowy na temat szybkiego wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia: szybszego i większego niż to przewiduje przyjęta niedawno ustawa.

Jeżeli pan minister nie ma kompetencji do takich rozmów, OZZL oczekuje bezzwłocznego przystąpienia do rozmów pana premiera Mateusza Morawieckiego. Powstaje bowiem wrażenie, że dla rządu, któremu przewodniczy pan premier, wszystko jest priorytetem (centralny port lotniczy, odbudowa stoczni, program mieszkanie plus, budowa dróg, budowa elektrycznych samochodów, wspieranie eksportu, inwestowanie w innowacyjność, przywracanie komend policji w małych miejscowościach, dalsza modernizacja rolnictwa, budowa dróg ekspresowych i autostrad itd.), tylko nie właściwe finansowanie publicznej ochrony zdrowia, które jeszcze przez 7 lat ma być niższe od poziomu uznanego przez rząd za „minimum minimorum”.       

Krzysztof Bukiel

Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Otrzymują:

– Premier RP

– Minister Zdrowia

– media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie