2 maja 2016

 

 

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Oświadczenie

Lekarze zatrudnieni w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267, reprezentowani przez członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, pragną zdecydowanie zaprotestować przeciwko nierzetelnemu dziennikarstwu i przeciwko nieobiektywnemu, jednostronnemu przedstawianiu w mediach komercyjnych (TVN) problemów związanych z opieką długoterminową, która obejmuje głównie osoby starsze i przewlekle obłożnie chore.

W wyemitowanym ostatnio cyklu programów „Uwaga TVN” przedstawiono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie w negatywnym świetle. Materiał reportaży został oparty na wypowiedziach kilku starannie wyselekcjonowanych osób, przy czym wiele innych, uczestniczących „poza kadrem” w programie realizowanym na żywo osób, nie dopuszczono nawet do głosu, bo wyrażali poglądy inne niż osoby wybrane. Można podjąć dyskusję nad sposobem interpretacji informacji przedstawionych przez osoby krytykujące Zakład, ale na pewno nie można ich uogólniać.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie sprawuje opiekę nad grupą około 500 przewlekle i obłożnie chorych, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku. Stopień upośledzenia funkcjonalnego jest często pochodną zaburzeń czynności ruchowych i poznawczych. Nasi pacjenci tworzą różnorodną grupę niesamodzielnych osób, które mają zróżnicowane potrzeby i wymagają zindywidualizowanego podejścia. Realizujemy opiekę opartą na aktualnie obowiązujących standardach, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjentów w miarę ich identyfikacji, ale przede wszystkim w miarę naszych aktualnych możliwości, stwarzanych warunkami finansowania przez jedynego płatnika świadczeń medycznych Zakładu, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Pragniemy podkreślić, że środki finansowe pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb naszych pacjentów. Środki finansowe przeznaczone na opiekę długoterminową w Polsce są niedoszacowane. Niemniej jednak, staramy się jak najlepiej realizować opiekę nad osobami niesamodzielnymi oferując im empatię, wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

            O tym fakcie w reportażu nie wspomniano nawet słowem. Niedoskonałościami systemu ochrony zdrowia zostały w reportażach obciążone osoby bezpośrednio pracujące przy chorych oraz gospodarujące ograniczonymi środkami finansowymi.

            Patrząc na ludzi starych, chorych i niesamodzielnych u wielu ludzi powstaje nieuświadomiony lęk przed cierpieniem, śmiercią. Łatwo jest wykorzystać takie elementy do kreowania negatywnych opinii. Wykorzystując ludzką potrzebę pomagania innym, potrzebę ochrony osób słabych, bezbronnych i niesamodzielnych łatwo jest kreować w mediach ostracyzm społeczny poprzez nieobiektywne przekazanie nierzetelnie zebranych informacji oraz cytowanie wyrwanych z kontekstu nieautoryzowanych wypowiedzi.

Przedstawiciele OZZL, lekarze zatrudnieni w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie pragną podkreślić swoje głębokie oburzenie z krzywdzącego i nieprawdziwego obrazu pracy personelu Zakładu wykreowanego w mediach komercyjnych przez autorów cyklu reportaży „Uwaga TVN”.

OT OZZL w ZOL Kraków

 

 

KOMENTARZ:

To nie pierwszy juz przypadek,kiedy dziennikarze wspomnianej wyżej stacji i programu zniżają się – w ocenie OZZL – do najniższych poziomów dziennikarstwa, kompromitując tę piękną misję jaką jest społeczne komunikowanie się. Podobna sytuacja opisana była  na stronie jak niżej:  

 

http://ozzl.org.pl/index.php/13315-protest-zk-ozzl-wobec-niedopuszczalnego-zachowania-dziennikarzy-tvn-w-stosunku-do-lekarzy-wykonujacych-swoje-obowiazki-w-szpitalu-oswiadczenie-zk-ozzl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie