3 czerwca 2016

 

 

W nawiązaniu do sporu zbiorowego, jaki prowadzony jest przez OZZPiP w szpitalu CZD oraz sporów prowadzonych w niektórych szpitalach przez organizacje terenowe OZZL, przypominamy o ważnych elementach tych działań, które wynikają z uprawnień związków zawodowych w zakładzie pracy.

 

Pierwszym elementemjest zapoznanie się z sytuacją finansową pracodawcy, a zwłaszcza prześledzenie wielkości funduszu płac w stosunku do całościowego funduszu zakładu. Jak wskazują bowiem wyniki NIK w wielu szpitalach koszty pracy istotnie w ostatnich latach zmalaly, tzn zmalał udział śodków przeznaczonych na wynagrodzenia w stosunku do przychodów szpitali. Oznacza to, że szpitale OSZCZĘDZAJĄ NA WYNAGRODZENIACH SWOICH PRACOWNIKÓW. 

Zakładowa organizacja związkowa może wystąpić do pracodawcy o informacje o sytuacja finansowej pracodawcy na podstawie art. 28 w powiązaniu z art 26  ustawy o związkach zawodowych.

 

 

Drugim elementem jest zapoznanie się z zakładowymi źródłami prawa pracy (regulaminami wynagradzania, układem zbiorowym, innymi umowami podpisanymi między dyrekcją zakładu a związkami zawodowymi).   Zakładowa organizacja związkowa może wystąpić do pracodawcy o informacje na powyższy temat na podstawie art.28 w powiązaniu z art 26 ust. o zwiąkach zawodowych. Zapoznanie się z treścią tzw. zakładowych źródeł prawa pracy ma podstawowe znaczenie dla oceny czy stan faktyczny dotyczący sytuacji pracowników (także sytuacji finansowej) odpowiada postawnowieniom tych regulacji i czy są podstawy do ich zmiany. 

Przedstawiamy w załączeniu wzór wystąpienia do pracodawcy w tej sprawie: tutaj  

 

Opinia prawna o prawie związku zawodowego do uzyskiwania informacji jak wyżej od pracodawcy  – tutaj