22 marca 2015

 

W dniu 21 marca br. odbył się kolejny Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie. Zjazd miał przede wszystkim charakter budżetowy. Tym niemniej poruszono również niedawną głośną sprawę konfliktu między MZ a lekarzami (głównie z PZ) w sprawie warunków kontraktów w POZ na rok 2015.

 

Po dyskusji (momentami bardzo emocjonalnej) Zjazd przyjąl stanowisko jak niżej:

 

Stanowisko Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie z dnia 21 marca 2015r.

 

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie negatywnie ocenia postępowanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na przełomie lat 2014 i 2015 w czasie sporu Ministerstwa z lekarzami dotyczącego warunków kontraktowania świadczeń z zakresu POZ na rok 2015.

 

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie 

 

 

informację przekazał: K. Bukiel – delegat na OZL OIL w Szczecinie