28 marca 2015

 

Przedstawiamy stanowisko kolejnego już Okręgowego Zjazdu Lekarzy, tym razem z Białegostoku, który negatywnie ocenił postawę ministra zdrowia w okresie jego sporu z lekarzami POZ na przełomie lat  2014/15 .

 Treść stanowiska poniżej:

 

 Stanowisko XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 28 marca 2015 r. w sprawie postawy lekarza Bartosza Arłukowicza jako ministra zdrowia

 

XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku potępia postawę i zachowanie lekarza Bartosza Arłukowicza, który pełniąc funkcję ministra zdrowia, w grudniu 2014 r. i w styczniu 2015 r. w czasie sporu Ministerstwa Zdrowia z lekarzami (dotyczącego warunków kontraktowania świadczeń z zakresu POZ na rok 2015) dyskredytował środowisko lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, przez co podważał zaufanie pacjentów do zawodu lekarza.

 

Informację przekazał uczestnik zjazdu dr Ryszard Kijak