20 kwietnia 2015

 

Informuję, że w dniu dzisiejszym – 20 kwietnia 2015 r – odbyło się posiedzenie OSL w Szczecienie, w czasie którego rozpatrywano zażalenie na postanowienie OROZ w OIL w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępownia wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. Bartosza Arłukowicza. Brałem udział w tym posiedzeniu jako pokrzywdzony, który złożył zażalenie na postanowienie OROZ. Oprócz przedstawienia uzasadnienia zażalenia wystąpiłem o zmianę OROZ (w przypadku, gdyby Sąd uwzględnił zażalenie).

 

Okrągowy Sąd Lekarski OIL w Szczecinie uwzględnił w całości zażalenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez OROZ, jednocześnie zmieniając OROZ, przez skierowanie sprawy do OIL w Poznaniu. 

 

Mogę domniemywać, że podobne decyzje Sąd podjął w przypadku innych indywidualnych zażaleń, które były rozpatrywane w dniu dzisiejszym.

 

 

Nie wiem natomiast jaka jest decyzja Sądu w sprawie zażalenia złożonego przez OZZL, gdyż przedmiot tego zażalenia był nieco inny i Sąd postanowił, że decyzję podejmie po dłuższym rozpatrzeniu sprawy (jeszcze w dniu dzisiejszym). Przedmiotem zażelenia OZZL było nieuznanie przez OROZ w Szczecinie OZZL jako strony pokrzywdzonej.

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie