13 kwietnia 2011

 

Szanowni Państwo!

W sobotę 9.04.2011 Zjazd Delegatów OIL w Warszawie przyjął stanowisko rekomendujące
lekarzom niezawieranie umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych po wejściu w
życie ustawy refundacyjnej. Równocześnie Zjazd przyjął apel do NRL o podjęcie
podobnych działań w skali ogólnopolskiej. 
Stanowisko Zjazdu zostało przyjęte zdecydowana większością głosów, przy 5 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. 

Główną przyczyną bojkotu wystawiania recept refundowanych jest chęć uniknięcia
narzucanej nam nieadekwatnej odpowiedzialności za błędy popełniane przy wystawianiu
recept refundowanych po 1.01.2012. Dla przypomnienia: ustawa refundacyjna nakłada
obowiązek zawarcia umów z NFZ na wszystkich lekarzy chcących wystawiać recepty
refundowane (również lekarzy POZ i lekarzy szpitalnych), umożliwia obciążenie nas
kosztami błędnie wystawionych recept refundowanych, umożliwia Funduszowi
jednostronne wypowiedzenie umów oraz wprowadza kary do 8 lat więzienia za
przyjmowanie korzyści osobistych i materialnych od firm farmaceutycznych. 

Przyjęcie stanowiska przez Zjazd ma kluczowe znaczenie dla akcji bojkotu recept
refundowanych, może być bowiem podstawą do sprawdzania przez Rzeczników
Odpowiedzialności Zawodowej czy lekarze podpisujący umowy z NFZ nie działają na
szkodę środowiska lekarskiego i nie naruszają tym samym Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

W załączniku stanowisko Zjazdu

Poroszę o przekazanie powyższych informacji znajomym lekarzom


Pozdrawiam
Maciej Jędrzejowski 
członek ORL w Warszawie

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie