25 sierpnia 2010

 

Przypominamy, że ZK OZZL zwrócił się w dniu 08 lipca 2010 roku z listem otwartym do PRemiera RP, w którym zaapelował, aby rząd tak zreformował system opieki zdrowotnej w POlsce żeby stało się możliwe przyjęcie w pełni przepisów dyrektywy UE o wolności wyboru miejsca leczenia przez pacjenta. Treść listu przypominamy  tutaj

 

Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź z Ministerstwa zdrowia na nasz list. Odpowiedź jest tutaj 

 

KOMENTARZ:

Właściwa odpowiedź na nasz apel znajduje się na samym końcu listu i brzmi tak:

Pragnę dodać, że Polska wdrażając postanowienia dyrektywy, dołoży wszelki starań, aby w sposób zgodny z tym aktem, a także wykorzystując inne dostępne instrumenty prawne, jednocześnie zapewnić przynależną pacjentom swobodę wyboru lekarza, dać świadczeniodawcom możliwość swobodnego oferowania usług medycznych oraz uchronić płatnika przed niekontrolowanym odpływem pieniędzy, których ilość nie jest nieograniczona.

 

Warto zauważyć, że w odpowiedzi tej jest tylko jedno stwierdzenie, którego nie można dowolnie zinterpretować. Jest to stwierdzenie, że ilość pieniędzy płatnika nie jest nieograniczona. Wszystkie pozostałe stwierdzenia są nieostre, płynne, mogące podlegać dowolnej interpretacji. Przykładowo co konkretnie oznaczają takie stwierdzenia jak:

– wszelkie starania,

– zapewnić przynależną pacjentom swobodę wyboru lekarza,

– dać świadczeniodawcom możliwość swobodnego oferowania usług medycznych,

– niekotrolowany odpływ pieniędzy.

 Dzięki takim zwrotom każde działania rządu mogą być przedstawione jako wyjście naprzeciw naszym postulatom. Powyższa odpowiedź, podobnie jak wiele innych ilustruje 'merytoryczność” dyskusji prowadzonej w ramach „dialogu społecznego” między rządem, a różnymi organizacjami pozarządowymi. 

K>B>

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie