11 czerwca 2012

 

 

Przedstawiamy poniżej odpowiedź Kancelarii Prezydenta na list ZK OZZL z dnia 02 marca 2012 roku . Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka informuje nas, że wystąpiła do Ministra Zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się ministra do przedstawionych przez OZZL problemów, w tym zwłaszcza do związkowych propozycji rozwiązania konfliktu, jaki pojawił się w związk z nowymi zasadami wypisywania recept refundowanych.

 

Zwracamy uwagę na następujące stwierdzenie pani minister z Kancelarii Prezydenta RP:

 

1. Minister Zdrowia nie odniósł się do przedstawionej przez ZK OZZL propozycji rozwiązania zaistniałego konfliktu, polegającej na zamieszczeniu na recepcie rubryki, w której pacjent oświadczałby czy jest uprawniony do refundacji, a lekarz – zamiast określania odpłatności za lek – wpisywałby kod rozpoznania choroby. Pani Minister ponownie wystąpiła do MZ w tej sprawie.

 

Poza tym wskazujemy na następujace informacje z listu ministra zdrowia do Kancelarii Prezydenta RP:

 

– Minister Zdrowia ma wątpliwości co do brzmienia tego Zarządzenia Prezesa NFZ, które wprowadza nowy wzór umowy na wypisywanie recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących, w tym zwłaszcza minister uważa, że „może ono naruszać zasady jednoznacznego określenia, celowości, racjonalności i proporcjonalności nakładanych kar zarówno w kontekście ich wysokości jak i wagi przewinienia.

– 04 maja 2012 roku zostało wszczęte przez ministra zdrowia badanie w/w zarządzenia prezesa NFZ (także pod kątem jego ew. kolizji z prawem)

Podkreślamy także, że minister w swoim piśmie do Kancelarii Prezydenta nie ustosunkował się należycie do większości problemów, ale jedynie „prześlizgnął się”nad nimi. Tak było na przykład w odniesieniu do podnoszonego przez OZZL braku ustawowego upowaznienie dla ministra zdrowia dla wpisania przez niego (w rozporządzeniu o receptach lekarskich z dnia 08 marca br) obowiązku wskazywania na 100% odpłatność leku, który jest wypisywany poza wskazaniami zarejestrowanymi przez danego producenta okreslonego preparatu handlowego.

ZK OZZL

 

pismo z Kancelarii Prezydenta RP do ZK OZZL – tutaj w pdf

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie