19 maja 2020

Z wielkim bólem i żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym 19 maja 2020 r odeszła od nas Pani Irena Kowalewska. Chociaż nie była lekarzem, mogę śmiało powiedzieć, że należała do osób, które zakładały i organizowały Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

 

Pracowała w Zarządzie Krajowym OZZL od samego początku, to jest od 1991 roku, tworząc i organizując jego biuro, przez lata będąc jednocześnie księgową, szefową biura, sekretarką i współorganizatorką administracji związkowej zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Pracę na rzecz OZZL traktowała z wielkim zaangażowaniem i osobistym oddaniem. Była wzorem rzetelności i odpowiedzialności, kultury osobistej i taktu.

 

Była również, a może przede wszystkim, „dobrym duchem” OZZL, w tym zwłaszcza Zarządu Krajowego, wprowadzając pogodny nastrój, uśmiech i prawdziwie rodzinną atmosferę. Pamiętała zawsze o wszystkich, również tych, którzy zakończyli już swoją działalność w ZK OZZL lub w ogóle w związku.

Chociaż formalnie nie była związana z zawodem lekarza, angażowała się bardzo emocjonalnie we wszystkie działania OZZL i całego środowiska lekarskiego. Nie bez powodu Krajowy Zjazd Delegatów OZZL przyznał Jej tytuł Honorowego Członka OZZL nr 1.

 

Była pełna energii, która nie opuszczała ją do końca, a warto wspomnieć, że jej „przygoda” z OZZL zaczęła się w tym momencie życia, w którym większość ludzi udaje się już na emerytalny odpoczynek. Pani Irena pracowała z nami do końca swojego życia. Bez Niej posiedzenia Zarządu Krajowego OZZL nie będą już takie same.

 

Na wieść o Jej śmierci członkowie ZK OZZL zareagowali w taki sposób:

 

Bardzo duży żal i smutek. To była wspaniała Kobieta. Duża część historii OZZL.
Współczucie Rodzinie…

To bardzo smutna wiadomość. Tak jakby odeszła część nas samych.

Najlepszy Duch OZZL odeszła… R.I.P

To ogromna strata i smutek

To bardzo przykra wiadomość.

To bardzo smutne. Była z nami do końca. Zawsze uśmiechnięta, zawsze życzliwa i pomocna… Będzie nam Jej brakować! Ale w naszej pamięci pozostanie na zawsze!

 

W imieniu swoim własnym, ZK OZZL i wszystkich lekarzy, na rzecz których Pani Irena przez lata pracowała składam Jej publicznie wielkie podziękowania i wielkie uznanie. Dziękujemy Pani, Pani Ireno. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie.

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL