24 stycznia 2018

 

Bydgoszcz dnia 24 stycznia 2018.

Komunikat  ZK OZZL

w sprawie e-zwolnień wydawanych dla celów ZUS

Zarząd Krajowy OZZL popiera stanowisko Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, przedstawione w piśmie z dnia 17 stycznia br, skierowanym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym PPOZ stwierdza, że „obligatoryjne wystawianie druków ZUS ZLA w formie elektronicznej (e-zwolnień) z dniem 1 lipca 2018 roku jest niemożliwe”.  ZK OZZL popiera również wniosek PPOZ aby wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 roku było fakultatywne, co oznacza, że każdy lekarz powinien móc sam wybrać czy będzie wypisywał zwolnienie w formie elektronicznej czy papierowej.

Zarząd Krajowy OZZL podziela argumenty przedstawione przez PPOZ we wspomnianym piśmie, przemawiające za słusznością stanowiska w sprawie e-zwolnień.

ZK OZZL przesłał w dniu dzisiejszym odpowiednie pismo w tej sprawie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia. Treść listu przesyłamy  w załączeniu oraz  jest na stronie www.ozzl.org.pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

treść listu:

 

Bydgoszcz dnia 24 stycznia 2018.

Pani

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia 

Szanowni Państwo,

Parę dni temu lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w piśmie do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili stanowisko, w którym stwierdzają, że „obligatoryjne wystawianie druków ZUS ZLA w formie elektronicznej (e-zwolnień) z dniem 1 lipca 2018 roku jest niemożliwe”. Jednocześnie wnioskują o to, aby wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 roku było fakultatywne, co oznacza, że każdy lekarz powinien móc sam wybrać czy będzie wypisywał zwolnienie w formie elektronicznej czy papierowej.

Zarząd Krajowy OZZL w pełni popiera stanowisko PPOZ i argumenty przemawiające za jego słusznością,  przedstawione we wspomnianym piśmie.   

Najważniejszy z tych argumentów to fakt, że znaczny odsetek lekarzy zawodowo czynnych –  w tym również w POZ, gdzie liczba wydawanych zwolnień jest szczególnie duża – to lekarze w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, którzy – z różnych powodów – mogą mieć trudności ze sprawnym wydawaniem druków w formie elektronicznej. Ważnym argumentem jest też ogólny niedobór lekarzy. W przypadku wydawania druków zwolnień w formie elektronicznej każda czynność z tym związana będzie musiała być wykonana przez lekarza osobiście (dzisiaj niektóre z nich mogą być wykonywane przez innych pracowników) co pogłębi jeszcze bardziej brak czasu lekarzy dla chorych. Nie jest też bez znaczenia fakt, że wprowadzane nowe rozwiązania nie są najczęściej pozbawione wad, które można zidentyfikować dopiero w praktyce. Wady te nieraz mogą stanowić istotną przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu systemu. Pozostawienie przez kilka  (kilkanaście) lat dwóch form wypisywania zwolnień lekarskich pozwoli na stopniowe udoskonalenie nowego systemu i łagodne przejście jednego systemu w drugi. Praktyka taka stosowana jest też w innych krajach. 

Najważniejszym argumentem za przyjęciem naszego postulatu jest fakt, że istotna część lekarzy z powodów przedstawionych wyżej – będzie zmuszona zrezygnować z korzystania z uprawnienia do wypisywania na rzecz ZUS zwolnień lekarskich ZUS ZLA. Przypominamy, że nie jest to obowiązek lekarzy i nie należy do świadczeń zdrowotnych. Jest to świadczenie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (nota bene bezpłatne, co stanowi dodatkową korzyść finansową ZUS), a cel tego zaświadczenia nie ma charakteru zdrowotnego tylko finansowy – uzyskanie świadczenia z ZUS za okres niezdolności do pracy. Lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy na zwykłych kartkach papieru, bez wydawania zaświadczenia dla celów finansowych jakim jest ZUS ZLA.

Prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu    

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie