8 kwietnia 2020

 

Bydgoszcz dnia 8 kwietnia 2020r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie wdzięczności i wiarygodności

 

W związku ze słowami wdzięczności i uznania, kierowanymi w dniu wczorajszym pod adresem pracowników ochrony zdrowia przez polityków niemal wszystkich ugrupowań, również przez Premiera RP, Zarząd Krajowy OZZL wyraża opinię, że – chociaż słowa te z pewnością cieszą wszystkich medyków – to jednak nie są one w stanie przesłonić faktu, iż ochrona zdrowia i jej pracownicy od 30 lat traktowani są w III RP w sposób niezwykle lekceważący przez wszystkie kolejne rządy, z obecnym włącznie.

Przez te lata nakłady publiczne na ochronę zdrowia pozostawały stale na dalece niewystarczającym poziomie, wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia należały do najniższych w gospodarce i rosły jedynie „od strajku do strajku”, a kolejki do leczenia wydłużały się coraz bardziej. Symboliczne jest to, że obecny rząd spełniając różne swoje obietnice wyborcze już w pierwszych latach swoich rządów, obietnicę wzrostu nakładów na publiczne lecznictwo (do 6% PKB), odłożył aż na 10 lat. Każdego roku zapłaci za to życiem wiele tysięcy chorych, o których jednak nikt nie będzie informował w codziennych meldunkach, jak to się dzieje obecnie w okresie epidemii. Nawiasem mówiąc, walka z nią byłaby skuteczniejsza, gdyby nie fakt, że szpitale polskie od lat funkcjonują w warunkach trwałego deficytu finansowego, kadrowego i materiałowego, bez jakichkolwiek rezerw na wypadek sytuacji kryzysowych.

Przykładem na to jaki jest faktycznie i na co dzień, stosunek rządu RP do pracowników publicznej ochrony zdrowia jest uchwalona przez Sejm ustawa – rządowego autorstwa – która przewiduje wynagrodzenia dla tych pracowników tak niskie, że po ostatniej podwyżce płacy minimalnej konieczna była nowelizacja tej ustawy, bo przewidziane w niej stawki okazały się za małe. Na niemal 20 pism wysłanych w ostatnich 5 latach przez ZK OZZL do Premiera RP (Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło) z wnioskiem o spotkanie i podjęcie działań na rzecz uregulowania zasad wynagradzania i warunków pracy lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia nie otrzymaliśmy ani jednej merytorycznej odpowiedzi. Podobnie było z pismami kierowanymi w tej sprawie do prezesa partii rządzącej. Nawet teraz, kiedy dyskutowana jest szeroko tzw. tarcza antykryzysowa, o naprawie publicznej ochrony zdrowia nawet się nie wspomina.

Zarząd Krajowy OZZL wzywa polityków aby słowa wdzięczności i uznania, kierowane w tych dniach   do pracowników publicznej ochrony zdrowia, UWIARYGODNILI podjęciem następujących działań:

– pilną zmianą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – zgodnie z propozycją analogicznej ustawy obywatelskiej,

– uchwaleniem obywatelskiego projektu ustawy przewidującej wzrost nakładów na publiczną ochronę zdrowia do 6,8% PKB w najbliższych 3 latach,

– podjęciem działań na rzecz zbudowania racjonalnego i wydolnego (tzn. „bezkolejkowego”) systemu publicznej ochrony zdrowia o odpowiednim i stabilnym finansowaniu.  

Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi Pana Premiera na nasz apel i merytorycznej współpracy opozycji z rządem RP w tej sprawie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

otrzymują:

– media,

– Prezes Rady Ministrów

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie