12 czerwca 2012

Bydgoszcz dnia 12 czerwca 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

Dotyczące projektu nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów anestezjologicznych

 

Zarząd Krajowy OZZL przestrzega, że wprowadzenie nowych standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych – zgodnie z projektowanym rozporządzeniem ministra zdrowia w tej sprawie, spowoduje negatywne konsekwencje dla funkcjonowania szpitali i opieki anestezjologicznej w Polsce.

Przyczynią się do tego zwłaszcza następujące rozwiązania, proponowane w rozporządzeniu:

1. Ograniczenie możliwości wykonywania zawodu w dotychczasowym zakresie przez lekarzy anestezjologów z pierwszym stopniem specjalizacji.

2. Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych czynności z zakresu intensywnej terapii przez lekarzy, którzy dotychczas je wykonywali np. neonatologów w odniesieniu do noworodków.

3. Nowe normy zatrudnienia, które powinny skutkować znacznym zwiększeniem ilości lekarzy i pielęgniarek w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

4. Niespójność norm zatrudnienia z przepisami o czasie pracy pracowników.

5. Nowe standardy dotyczące sprzętu i pomieszczeń wymagające znacznych nakładów finansowych.

Podkreślamy, że negatywne skutki wszystkich wspomnianych wyżej rozwiązań będą się kumulować, co spowoduje praktyczny paraliż funkcjonowania wielu szpitali w Polsce. ZK OZZL wyraża nadzieję, że nie taki jest zamiar Ministerstwa Zdrowia i że wycofa się ono z projektowanego rozporządzenia. Przypominamy, że nie tak dawno temu istniała groźba paraliżu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w wielu – zwłaszcza mniejszych – miastach, gdy NFZ zdecydował, że nie będzie podpisywał kontraktów z lekarzami specjalistami pierwszego stopnia. Interwencja lekarzy (również OZZL) w tej sprawie zapobiegła niepotrzebnemu chaosowi. Wierzymy, że rozsądek zwycięży i tym razem.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie