20 października 2022

Kultura organizacji i bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Nowa przewodnicząca, nowe wyzwania dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Podczas XVII zjazdu delegatów OZZL, który odbywa się w dniach 14-15.10.2022 wybrano nową przewodniczącą OZZL. Została nią dr Grażyna Cebula-Kubat – doświadczona działaczka związkowa, od lat oddana lekarzom i swoim małym pacjentom. Reprezentowała wielokrotnie sprawy lekarskie i związek. To pierwsza taka zmiana w strukturze władz OZZL od niemal 30 lat. Przewodnicząca OZZL przedstawiła nowy program i strategię działań. Jednym z kluczowych wyzwań będzie kreowanie kultury bezpieczeństwa dla pacjenta i lekarza w polskich szpitalach, a w tym zmiany legislacyjne wprowadzające realne normy zatrudnienia dla lekarzy. Kreowanie i promocja dobrych praktyk organizacji, które sprzyjają efektywnej pracy i kulturze leczenia. „O strukturze szpitali i placówek medycznych powinno się myśleć jako o jednostkach zależności rozbudowanej – budując równolegle kulturę większego szacunku dla siebie nawzajem a nie traktowanie z góry z tytułu posiadanego stanowiska, doświadczenia zawodowego i tytułu naukowego” – mówi dr Grażyna Kubat. Kolejnym wyznaniem dla OZZL na najbliższy czas to system „no fault”. „Stawiamy na leczenie bez lęku i presji prokuratora. Chcemy, aby było ono zgodne z najnowszymi osiągnieciami wiedzy medycznej bez obaw w przypadku podejmowania działań i procedur w walce o życie i zdrowie pacjenta” – dodaje nowa przewodnicząca. W kolejnych punktach Grażyna Kubat przypomniała o konieczności podjęcia działań na rzecz zniesienia obowiązku refundacji przy wypisywaniu recept oraz odciążenia lekarza od nadmiernej biurokracji. Ważnym wyzwaniem dla związku jest również odbudowa wizerunku lekarza. OZZL tak jak w poprzednich latach będzie prowadził działania mające na celu zmiany ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty; 2,5 dla lekarzy specjalizujących, 2,0 dla lekarza bez specjalizacji i 1,5 dla stażysty). Nowy Zarząd Krajowy OZZL oprócz przewodniczących regionów tworzyć będzie również wybranych wolą delegatów 10 działaczy z całego kraju. Delegaci zjazdu podziękowali dr Krzysztofowi Bukielowi za wieloletnią pracę na rzecz OZZL. Krzysztof Bukiel, był współtwórcą OZZL a jego działania to nieoceniony wkład pracy i poświęcenia w walce o prawa lekarzy.

311479602 487746673397901 457382144268181209 n

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie