1 lutego 2011

 

 

Apel Zarządu Krajowego OZZL

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1

w Tychach

 

§ 1

           

W związku z działaniami dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach, które OZZL ocenia jako wymierzone przeciwko zbiorowym interesom lekarzy –  pracowników szpitala, przeciw OZZL oraz przeciwko pacjentom szpitala,

 

Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do lekarzy, którzy nie są pracownikami w/w szpitala

z apelem o:

 

– niezatrudnianie się w tym szpitalu,

-nienawiązywanie współpracy w formie umowy cywilnoprawnej ze szpitalem ani z podmiotami zewnętrznymi (NZOZ-ami i ewent. innymi), które z nim współpracują.

 

§ 2

 

Następujące działania dyrektora zdecydowały o takiej jego ocenie przez OZZL:

 

– wypowiadanie lekarzom warunków pracy i płacy z naruszeniem przepisów prawa pracy;

– niewypłacanie  w terminie wynagrodzenia za pracę wszystkim pracownikom szpitala (poza dyrektorem), co narusza art. 86 i 94 pkt. 5 Kodeksu Pracy;

– utrudnianie prowadzenia legalnej działalności związkowej przez OT OZZL (m.in. poprzez niezaproszenie związków zawodowych na posiedzenie Rady Społecznej oraz odmowa udostępniania związkom zawodowym materiałów przygotowywanych przez dyrektora na posiedzenia Rady Społecznej, co narusza art. 45 ust. 3 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej i przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej);

– zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć szpitala                     z pominięciem obowiązkowego trybu konkursowego ( art. 35 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej);

   – czasowe zawieszenie działalności oddziału urazowo-ortopedycznego z pominięciem trybu przewidzianego w art. 65a Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej;

 

§ 3

 

Zatrudnianie się w tym szpitalu – w takiej sytuacji – przez lekarzy „z zewnątrz” stanowiłoby swoistą pomoc dla dyrektora w jego działaniach, które OZZL ocenia jako skierowane przeciwko lekarzom, związkowi zawodowemu lekarzy i pacjentom.

 

   § 4

 

Zarząd Krajowy OZZL zwraca się z prośbą do Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej o wystosowanie podobnego apelu do lekarzy śląskich o niezatrudnianie się w szpitalu wojewódzkim w Tychach i we wszystkich tych szpitalach, gdzie dyrektorzy podejmują działania antypracownicze lub chcą stosować nadmierne oszczędności, które mogą skutkować pogorszeniem jakości świadczeń zdrowotny

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie