24 czerwca 2010

 

kopia wyroku sądowego

 dla jednego z dyrektorów szpitali, który bezprawnie zwolnił z pracy przewodniczącego zarządu organizacji terenowej OZZL