28 kwietnia 2014

 

Informujemy, że Sąd Najwyższy odmówił ( Sygn. akt I PK 279/13) przyjęcia skargi kasacyjnej jednego z dyrektorów szpitala na Śląsku w sprawie z powództwa lekarza, działacza OZZL. Dyrekcja szpitala przegrała z  lekarzem w sądach dwóch instancji sprawę o przywrócenie do pracy po bezprawnym zwonieniu działacza związkowego OZZL.  Dyrektor próbował zlożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, która to próba została odrzucona.  W sprawie uczestniczyła – jako zainteresowana strona społeczna – Zarząd Regionu Śląskiego OZZL z siedzbią w Tychach.

To już kolejna – z całej serii – przegrana pracodawcy w sporach z OZZL w sprawach dotyczących nieprawnego zwolnienia z pracy działacza związkowego.  Inne – przegrane przez pracodawców – sprawy dotyczą łamania innych praw pracowniczych. Informowaliśmy o tym już wielokrotnie na stronach internetowych OZZL.

K.B.