29 października 2007

Komunikat dla mediów – 29 października 2007

W dniu dzisiejszym odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Zarządu
Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL), które
przyjęło uchwałę w sprawie szykanowania dr Andrzeja Spisaka – od wielu lat
ordynatora Oddziału Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego w
Jaworznie, Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląskiego OZZL i
Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZL.

Uchwała (jak niżej) została przyjęta jednogłośnie.

            Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Pan Józef
Kurek, wystąpił z wnioskiem o likwidację jedynego w mieście Oddziału
Laryngologii. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną
szpitala. OZZL po przeanalizowaniu sytuacji i okoliczności towarzyszących
stwierdza, że nie ma żadnych podstaw ekonomicznych i społecznych
przemawiających za likwidacją w/w oddziału. Jedyną przyczyną zamiaru jego
likwidacji może być chęć pracodawcy pozbycia się niewygodnego, wysokiego
szczebla działacza związkowego OZZL, który prowadzi spór zbiorowy z
pracodawcą. W związku z tym oraz działając w interesie pacjentów leczonych w
w/w oddziale Prezydium ZR Śląskiego OZZL:

1. stanowczo protestuje przeciw takiemu postępowaniu dyrektora szpitala i
przeciw łamaniu ustawy o związkach zawodowych i sporach zbiorowych;

2.  zwraca się z apelem do Rady Miasta Jaworzno i Wojewody Śląskiego z
wnioskiem o wstrzymanie procedury likwidacji w/w oddziału;

3.  przedstawi propozycje dalszych akcji protestacyjnych przewidzianych w
ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Zarządowi Krajowemu oraz Zarządowi
Regionu Śląskiego OZZL.
 
Maciej Niwiński,

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego

 

PS

Zarząd Krajowy OZZL informuje, ze wysłał w sprawie szykanowania dr Spisaka listy z interwencją do dyrektora szpitala w Jaworznie, Prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta Jaworzna,Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Wojewody Śląskiego. 

Jeżeli nasze interwencje okażą się nieskuteczne, będziemy zmuszeni powiadomić prokuraturę, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala. Jednocześnie jesteśmy przekonani,  że są sposoby takiego rozwiązania tego problemu, które pogodzą interesy szpitala, oczekiwania pacjentów i słuszne prawa działacza związkowego i zasłużonego dla szpitala lekarza.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL